istanbul escort

escort istanbul

Mevzuat

Danıştay, Memurluktan Çıkarmada Uzlaştırmaya Bakılmalı Diyerek İdari Mahkemenin Kararını Bozdu
Danıştay, Memurluktan Çıkarmada Uzlaştırmaya Bakılmalı Diyerek İdari Mahkemenin Kararını Bozdu

Danıştay Onikinci Dairesi, idare mahkemesinin memuriyetten çıkarma cezası verdiği memur davacı hakkında, Yargıtay tarafından uzlaştırma kararı verilmesi sebebiyle memurluktan ihraç işleminin yeniden değerlendirilmesi için mahkemenin kararını bozdu. Dava konusu uyuşmazlığın esasının uzlaşma işlemleri sonucunda verilecek kararın da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

Memur ve sözleşmeli çalışanlar için Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği 3 Mayıs 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yönetmeliğin tam metni.

Memur ve sözleşmeliler için, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' Resmi Gazetede Yayımlandı
Memur ve sözleşmeliler için, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' Resmi Gazetede Yayımlandı
2019 Babalık izni ne kadar?
2019 Babalık izni ne kadar?
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yaptı
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yaptı
Danıştay'ın Tabiplerin eş durumu mazereti hakkındaki kararı - Doktorların eş durumu mazeretleri hakkında danıştay kararı
Danıştay'ın Tabiplerin eş durumu mazereti hakkındaki kararı - Doktorların eş durumu mazeretleri hakkında danıştay kararı

Danıştay tarafından 2018 yılında verilen 4387 nolu karar ile tabiplerin eş durumu mazeretleri konusuna açıklık getirilmiş oldu. Buna göre, dava konu tayin talebinde, Gümüşhane Devlet Hastanesinde Uzman Doktor olarak çalışan davacının eşi, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2547 sayılı Kanuna tabi olarak Öğretim Görevlisi kadrosunda görev yapmakta. Gümüşhane Devlet Hastanesinde Uzman Doktor olan eş, eş durumu mazeretine istinaden Adana iline tayin talebinde bulunmuş, ancak Bakanlık tarafından talebi uygun görülmemiş. Talebine olumsuz cevap gelen Uzman Doktor, İdare Mahkemesinde dava açmıştır. Danıştay "stratejik personel" kısıtlaması nedeniyle tayin talebi reddedilen doktoru haklı bularak, bakanlığın işlemini iptal etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, nöbetlerin eğitime göre düzenlenmesinin önünü açtı
Kamu Denetçiliği Kurumu, nöbetlerin eğitime göre düzenlenmesinin önünü açtı

Hastane idaresiyle nöbetler yüzünden sorun yaşayan ve bir yıl önce sağlanan kolaylığın, okulunun ikinci yılında gösterilmemesi nedeniyle eğitim hayatı zora giren sağlık çalışanı, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurarak, sorunun çözümü noktasında yardım talebinde bulundu. Genç sağlıkçının durumunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, sağlık çalışanının bir yıl daha kaybetmemesi için nöbet çizelgesi eğitimine göre ayarlanmasını sağladı.

Her Memurun Bilmesi Gereken Bazı Süre Kuralları Neler?
Her Memurun Bilmesi Gereken Bazı Süre Kuralları Neler?

medyum

escort

escort istanbul

kartal escort

pendik escort

kartal escort