Bu kural, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yürürlüğe girdi.

Kanunda Yapılan Değişiklikler

13 Şubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlarda yapılan değişiklikler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 8. maddesini de kapsıyor.

Bu değişiklikle, “Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez” hükmü getirildi. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için bu süre en fazla iki yıl olarak belirlenmiş olup, gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabiliyor.

Geçici Görevlendirmelerde Yasal Sınırlar

Bu hüküm çerçevesinde, 657 sayılı Kanun’un Ek 8. maddesi kapsamında yapılan geçici görevlendirmelerin süresinin bir yılda altı ayı geçmemesi gerektiği vurgulanıyor. Ancak, geçici süreli görevlendirme, 657 sayılı Kanun dışındaki bir düzenlemeye dayanarak yapılmışsa, bu süre sınırının geçerli olmayacağı belirtiliyor.

Uygulamalarda Kanuna Uygunluk Şart

Devlet Personel Başkanlığı, kamu kurumlarının bu kanun değişikliklerine uygun hareket etmesini ve geçici görevlendirmelerin süresini altı ay ile sınırlamasını talep ediyor. Aksi takdirde, hukuki sorunların ortaya çıkabileceği ve çalışanların haklarının ihlal edilebileceği uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı’na Çözüm Çağrısı

Özellikle sağlık sektöründe, il ve ilçe sağlık müdürlükleri ile 112 Başhekimliklerine yapılan geçici görevlendirmelerin süresiz devam ettiği ve bu durumun çalışan memnuniyetsizliğine yol açtığı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın, bu kanuna aykırı uygulamaları durdurması ve geçici görevlendirmelerle ilgili net ve kalıcı çözümler üretmesi gerekmektedir.

Aday Memurların Başka Kurumlarda Geçici Görevlendirilmesi Uygun Değil Aday Memurların Başka Kurumlarda Geçici Görevlendirilmesi Uygun Değil

Kamu kurumlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 8. maddesine uygun hareket etmesi, geçici görevlendirmelerin süresini altı ay ile sınırlaması büyük önem taşıyor.

Yetkililerin bu konuda gerekli önlemleri alması ve kanuna aykırı uygulamalara son vermesi bekleniyor