Yönetmeliğin 7. maddesinin 6. fıkrasına göre, hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının belirli şartlar altında alınması gerekmektedir.

Bu şartlar dışında alınan raporlar hastalık iznine çevrilemez. İşte bu şartlar:

Hastalık Raporlarının Alınabileceği Yerler ve Şartlar

Kanuni izin süresi içinde alınmış olması: Eğer hastalık raporu kanuni izin süresi içinde alınmışsa, bu rapor geçerlidir.

Geçici görevle başka bir yerde bulunan personel: Personel, geçici görevle başka bir yerde bulunuyorsa, bulunduğu yerden aldığı hastalık raporu geçerlidir.

Sevk durumu: Eğer memur, başka bir sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmişse, sevk edildiği yerden alınan raporlar kabul edilir.

Acil durumlar: Acil servislerde düzenlenen raporlar hastalık iznine çevrilebilir.

Memurun Yıllık İzin Hakkı: Tüm Merak Edilenler Memurun Yıllık İzin Hakkı: Tüm Merak Edilenler

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşler de bu konuda rehber niteliğindedir:

30 Aralık 2011 tarihli görüş: Memuriyet mahalli dışında alınan hastalık raporlarının, ancak acil servisler tarafından düzenlenmişse hastalık iznine çevrilebileceği belirtilmiştir. Özel sağlık hizmet sunucularından alınan raporlar da aynı şekilde acil servisler tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

10 Ocak 2012 tarihli görüş: Mesai saatleri dışında memuriyet mahalli dışındaki resmi sağlık hizmeti sunucularının acil servislerinden alınan raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

19 Mart 2012 tarihli görüş: Hafta sonu tatilleri, ulusal ve dini bayram günleri gibi genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışında alınan hastalık raporlarının sadece acil servisler tarafından düzenlenmişse geçerli olduğu belirtilmiştir.

Hastalık İzinlerinin Kullanımı

Yönetmelik ve ilgili düzenlemelere göre, memuriyet mahalli dışında alınan ve usulüne uygun düzenlenmiş hastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinleri, memuriyet mahalli dışında da kullanılabilir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.