04 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5525 sayılı Kanun, yürürlük ve yürütme dahil toplam 5 maddeden oluşuyordu.

Disiplin Affının Kapsamı Neler?

Aradan geçen 18 yıl içinde yeni bir disiplin affı çıkarılmamıştır. Yapılan araştırmalarda, çıkması muhtemel bir affın kapsamı belirlenirken zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma ile FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten veya görevden ihraç edilenler ile bu kapsamda disiplin cezası alanlar hariç tutulacak. Ayrıca, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68. maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69. maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ve çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları da affın kapsamı dışında kalacak.

Memur Özel Sektörde Çalışan Eş İçin Sürekli Görev Yolluğu Alabilir mi? Memur Özel Sektörde Çalışan Eş İçin Sürekli Görev Yolluğu Alabilir mi?

Memurların Sicil Affı Talepleri

Memurlar, sicil affı gelmesini talep ederek bu isteklerini çeşitli platformlarda dile getirmektedirler. Sicil affı mağduriyeti 18 yıldır devam etmekte olup, çeşitli nedenlerle ceza alan memurlar bu durumdan dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Özellikle görevde yükselme süreçlerinde karşılarına çıkan cezalar, yeni bir düzenleme ile kaldırılmalı ve bu nedenle oluşabilecek mağduriyetler giderilmelidir.

Sicil Affı Mağduriyetinin Etkileri

Sicil affı eksikliği, memurların kariyerlerinde engeller yaratmakta ve çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır. Memurlar, özellikle görevde yükselme ve kariyer ilerlemesi gibi durumlarda karşılarına çıkan cezaların kaldırılmasını talep etmektedirler. Bu nedenle, yeni bir düzenleme ile bu mağduriyetlerin giderilmesi ve memurların daha adil bir çalışma ortamına kavuşmaları sağlanmalıdır.