Görev Değişikliğine İtiraz

Bu değişiklik üzerine personel, görev tanımının net olmadığını belirterek başhekimliğe bir dilekçe verdi. Hasta Hakları Uygulama Genelgesi'nde, Hasta İletişim Birim Sorumlusu'na bağlı olarak bilgisayar kullanmayı bilen personelin görevlendirilmesi gerektiği belirtilmekteydi, ancak sosyal çalışmacılar için herhangi bir ifade yer almıyordu. Ayrıca, 22 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı'nın görev tanımlarının açıkça belirtildiği ve bu tanımlara göre personelin Çocuk İzlem Merkezi, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde görev yapabileceği vurgulanmaktaydı.

Başhekimliğe Yapılan Başvuru ve Yanıt

Bu durumu açıklayan personel, 22 Ocak 2024 tarihinde başhekimliğe ikinci bir dilekçe daha verdi. Ancak idare, dilekçeyi gereksiz yazışma olarak değerlendirerek, personelin Hasta Hakları Birimi'nde sosyal çalışmacı olarak görevlendirildiğini belirtti. Hasta Hakları Uygulama Genelgesi'ne göre böyle bir görevlendirmenin sosyal çalışmacı uzmanlığı ile uyumlu olmadığı ve bu görevin mesleği itibarsızlaştırdığı ifade edildi.

Danıştay'dan Şehit Yakını Sözleşmeli Sağlık Personeli İçin Kritik Karar Danıştay'dan Şehit Yakını Sözleşmeli Sağlık Personeli İçin Kritik Karar

Sağlık Bakanlığı'na Tavsiye Kararı

Çocuk İzlem Merkezi'nde görev yapan personelin başka bir yerde görevlendirilmemesi gerektiğine dair Sağlık Bakanlığı'nın yazıları bulunduğunu belirten personel, bu görevlendirmenin iptalini talep etti. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41. maddesi ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 3. maddesi gereğince, Çocuk İzlem Merkezleri'nde görevli personelin başka görevler verilmemesi yönünde Sağlık Bakanlığı'na tavsiyede bulundu.

Bu karar, ilgili görevlerdeki verimliliğin azalmasına sebep olacak şekilde personelin görev yerlerinin değiştirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Çocuk İzlem Merkezi'nde görevli sağlık personelinin mevcut görevine devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.