Danıştay’ın bu kararı, farklı mahkemelerin verdiği çelişkili kararlar arasındaki aykırılığı giderecek.

Üç Yıllık Hizmet Şartı ve İstisnalar

Danıştay'ın kararına göre, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sağlık personelinin üç yıl boyunca başka bir yere atanamayacağı hükme bağlanmıştır.

KDK’dan Liyakatli Atama Kararı: Yüksek Lisans Diploması Olan Hemşireler Öncelikli Olsun KDK’dan Liyakatli Atama Kararı: Yüksek Lisans Diploması Olan Hemşireler Öncelikli Olsun

Bu madde, aile birliği mazereti dışında üç yıllık hizmet süresi tamamlanmadan atanma konusunda herhangi bir istisna içermemektedir.

Şehit Yakınlarının Atanma Hakları

Danıştay, üç yıllık hizmet süresini tamamlamayan sözleşmeli hemşirelerin, şehit yakını olmaları durumunda dahi başka bir yere atanamayacağına karar verdi.

Kararda, 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamındaki kadrolara atanma haklarının, bu durumdakiler için geçerli olamayacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 16/2-d maddesinde yer alan "şehit yakınlarının bir defaya mahsus istedikleri yere atanabileceğine" ilişkin hükmün, sözleşmeli hemşireler için referans norm olarak kullanılamayacağı ifade edildi.

Kararın Gerekçesi

İDDK'nın gerekçeli kararında, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelinin, üç yıl boyunca başka bir yere atanamayacağına dair kuralın açıkça belirtildiği vurgulandı.

Bu durumda, üç yıllık hizmet süresini doldurmayan sözleşmeli hemşirelerin başka bir yere atanmasının mümkün olmadığı ve Yönetmeliğin ilgili maddesinin bu durumlar için referans alınamayacağı sonucuna varıldı.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No: 2024/2
Karar No: 2024/6