Başvuruda, 25 Kasım 2010 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı çeşitli hastanelerde hastane müdürü olarak asaleten görev yaptığı belirtilen kişinin, annesinin 75, babasının ise 85 yaşında olduğu ve kamuda 27 yıllık hizmet süresinin bulunduğu ifade edildi.

Memurların Yıllık İzinlerinde Yol İzni Hakkı: DPB Görüşü Memurların Yıllık İzinlerinde Yol İzni Hakkı: DPB Görüşü

Detaylı Hizmet Geçmişi

Başvuran, 12 yıl Siirt İl Sağlık Müdürlüğü’nde, 8 yıl Niğde Devlet Hastanesi’nde, 3 yıl Balıkesir Devlet Hastanesi’nde ve yaklaşık 2.5 yıl Siirt Devlet Hastanesi’nde olmak üzere toplamda 14 yıldır birinci derece kalkınmada öncelikli ilçelerde hastane müdürü olarak görev yaptığını belirtti.

Başvuran, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü’nde aynı hizmet grubunda boş bulunan şube müdürlüğü kadrosuna naklen atanma talebinde bulundu.

Başvurunun Detayları ve KDK’nın Tavsiyesi

İl Sağlık Müdürlüğü, başvuranın taleplerini aynı yıl içerisinde uygun görüp 3 kez Sağlık Bakanlığı’na yazılı olarak iletmesine rağmen, bakanlık başvuruların ikisini reddetti. Bunun üzerine başvuran, İl Sağlık Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak atanma talebinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

KDK, yapılan başvuruyu değerlendirerek, başvuranın Siirt İl Sağlık Müdürlüğü’ne şube müdürü kadrosunda atanma talebinin, mevcut boş kadro durumu dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı’na tavsiyede bulundu.

KDK, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 20. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, idarenin bu karar üzerine tesis edeceği işlemi otuz gün içinde kurumlarına bildirmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

KDK, kararın başvurana ve Sağlık Bakanlığı’na tebliğ edilmesine karar verdi.