Resen Geçici Tabip Görevlendirme Komisyonu kararı kapsamında yapılan geçici görevlendirmelerde, hem kadronun bulunduğu kurum hem de geçici olarak görevlendirilen kurum tarafından ek ödeme yapılması gerekiyor.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan bir hekim, Sağlık Bakanlığı Re’sen Geçici Tabip Görevlendirme Komisyonu kararıyla 01.06.2023 - 01.08.2023 tarihleri arasında Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü emrine geçici olarak görevlendirilmişti. Ancak, bu kararın mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla açılan davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Davacı vekili tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca ilgili komisyonun kararının hukuka uygun olmadığı belirtilerek, Sağlık Bakanlığı ve ilgili yönetmelik gereğince yapılan bu geçici görevlendirmenin iptali talep edildi. Vekil, müvekkilinin Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde çalışmaya devam etmesi gerektiğini ve görevlendirmenin mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığını savundu. Bu durumun hem müvekkilinin hem de hastane hizmetlerinin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Evde Bakım Teknikerine Ambulans Görevi: Kamu Yararı Yok! Evde Bakım Teknikerine Ambulans Görevi: Kamu Yararı Yok!

Yargı Kararının Detayları

Mahkeme, kararında yönetmeliğin 5/1-(g) maddesine atıfta bulunarak, davacının belirtilen tarihler arasında Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Merkez 5 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapmasının gerekliliği üzerinde durdu. Ancak, komisyon tarafından yapılan görevlendirmenin hukuka aykırı bulunması nedeniyle davacının talebi doğrultusunda işlem iptal edildi. Mahkeme, ilgili komisyonun kararının yasal çerçevede değerlendirilmediğini ve bu sebeple iptalinin gerekli olduğunu belirtti.

Mahkeme ayrıca, dava konusu işlemin iptaline ek olarak, 625,60 TL yargılama gideri ve 5.100,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine hükmetti.

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebileceği de belirtildi.