Mahkeme hekimi haklı bulurken, nöbet izni kullandığı günlerde 7 günlük hastalık raporu nedeniyle kesilen ücretlerin ödenmesine karar verdi.

Memurlar Yeni Disiplin Affı Talep Ediyor! Memurlar Yeni Disiplin Affı Talep Ediyor!

Hekim, Nöbet izinli olduğu dönemde 7 günlük hastalık raporu almış ve toplamda 168 saatlik fiili çalışma süresi gerçekleştirmişti. Ancak, raporlu olduğu günlerin çalışmadan sayılmaması üzerine ek mesai ödemeleri yapılmamıştı.

Bu duruma karşı açılan dava, hekim lehine sonuçlandı.

Mahkeme Kararı ve Gerekçesi

Mahkeme gerekçeli kararında, sağlık çalışanının aldığı hastalık raporunun süresinin 7 günü aşmadığını ve bu nedenle ek mesai alacağında herhangi bir kesinti yapılamayacağını belirtti.

Hekimin toplamda 40 saatlik ek mesai yaptığı kabul edilerek, raporlu olduğu günlerin ek mesai ödemelerinden düşülmesi suretiyle yapılan eksik ödemelerin hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı. Mahkeme, davalı idarenin bu işlemi nedeniyle hekimin mağduriyetine neden olduğuna hükmetti.

Mahkeme işlemi iptal etti

Mahkeme, dava konusu idari işlemin iptaline ve hekimin hak ettiği eksik ek mesai ücretlerinin faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Hekimin nöbet, izin ve rapor süreçlerinde hak kaybına uğramamaları için bu tür davaların olumlu sonuçlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.