Mahkeme, sanığın, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Mehmet Kaan Kıralı’ya yönelik sözlerinin hakaret suçu oluşturmadığına hükmetti.

Davanın Detayları:

Sanık Mehmet Gençoğlu, sosyal medya platformu Twitter’da, başhekim Mehmet Kaan Kıralı’ya hitaben yaptığı paylaşımda, “Koşuyolu Hastanesi’ne ismi ile müstesna, at kafalı bir başhekim atamışlar” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, “Sağlık kurumlarında yetkili kişilerin kurum içi seksi fantezileri ve fantezileri ile yönetecek kadar yetkileri var”” şeklindeki söylemler de paylaşımda yer aldı.

Mahkemenin Gerekçesi:

Mahkeme, Yargıtay içtihatlarına da atıfta bulunarak, hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğunu belirtti. Bir davranışın hakaret suçu sayılabilmesi için, bu davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararları ışığında, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi. Mahkeme, sanığın ifadelerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturmadığına karar verdi.

Mahkeme Beraat Verdi:

Tüm bu nedenlerle, sanığın üzerine atılı hakaret suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildi.

Bu karar, sosyal medyada yapılan paylaşımların hukuki sınırlarını bir kez daha gündeme getirirken, eleştirilerin hakaret boyutuna varmaması gerektiğini ortaya koydu. Mahkeme, sanığın beraatine karar vererek, söz konusu ifadelerin hukuki anlamda hakaret suçu teşkil etmediğini belirtti.

Bashekime At Kafali 3

Mahkeme Kararı:

Kovuşturmaya konu olayda; sanık hakkında Hakaret suçundan eylemine uyan TCK 125/1., 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Mahkememize kamu davası açılmıştır.

Yargıtay içtihatlarında da belirtildiği üzere; Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suç oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2014/3-436 Esas ve 2016/134 Karar sayılı ilamı) Tüm bu açıklamalar ışığında; sanık Mehmet Gençoğlu’nun twitter isimli sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, suç tarihinde Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi olarak görev yapan ve yaptığı görevi nedeniyle kamu görevlisi sıfatına haiz mağdur Mehmet Kaan Kıralı’ya hitaben “Koşuyolu Hastanesi’ne ismi ile müstesna, at kafalı bir başhekim atamışlar” Sağlık kurumlarında yetkili kişilerin kurum içi seksi fantezileri ve fantezileri ile yönetecek kadar yetkileri var” şeklindeki söylemlerin alenen hakaret ve küçük düşürücü olduğu, suçun maddi ve manevi unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla, sanığın bu suçtan CMK 223/2-a maddesi gereğince beraatine, karar verilmiş olmakla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Genc Osmanooglu

Geçici Görevlendirme Sürelerine Dikkat: Kanun Değişikliği ve Uygulamalar Geçici Görevlendirme Sürelerine Dikkat: Kanun Değişikliği ve Uygulamalar

Hüküm: Yukarıda Açıklanan Gerekçeler İle:

A)- Sanık hakkında her ne kadar “Hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla TCK 125/2 yollaması ile TCK 125/1, 125/3-a, 125/4, 53 ve sair maddeleri uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmışsa da; sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince sanığın BERAATİNE,