Memurun Yıllık İzin Hakkı: Tüm Merak Edilenler Memurun Yıllık İzin Hakkı: Tüm Merak Edilenler

Hemşirenin Başvurusu

Hemşire, 2023 yılı Haziran ayındaki çalışma süresinin 149 saat olarak belirlenmesi nedeniyle kendisine 59 saatlik nöbet ücreti yatırıldığını belirtti. Ancak idari izinli sayılan günlerin çalışılması gereken süre olarak dikkate alınması nedeniyle 13 saatlik hak kaybı yaşadığını ifade etti. Bu hak kaybının ücret ödenerek veya izin kullandırılarak telafi edilmesini talep eden hemşirenin bu isteği reddedildi. Bunun üzerine KDK'ya başvurarak, 13 saatlik süre için ödeme yapılmasını veya izin kullandırılmasını talep etti.

KDK'nın Değerlendirmesi

KDK, yaptığı değerlendirmede, mevzuat hükümleri uyarınca, Toplu Sözleşmenin 44. maddesi gereğince 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dini bayram tatilleri nedeniyle verilen genel idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak izin kullandırılması gerektiğini belirtti. İzin kullandırılmasının mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan süreler karşılığında nöbet ücreti ödenmesi gerektiğini vurguladı. Ancak başvuran hemşirenin, dini bayram nedeniyle idari izin verilen 26-27 Haziran 2023 tarihlerinde saat 08.00-16.00 arasında fiilen çalışmadığı anlaşıldı.

Kararın Gerekçesi

KDK, devlet memurlarına verilen idari izin sürelerinin, kanuni haftalık çalışma süresinde herhangi bir değişiklik meydana getirmediğini ve bu nedenle dini bayram nedeniyle idari izin verilen 26-27 Haziran 2023 günlerinin haftalık/aylık çalışılması gereken süre içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, çalışma süresine ilave edilen 13 saat için nöbet ücreti ödenmesi veya izin kullandırılması talebinin idare tarafından reddedilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı. Sonuç olarak, hemşirenin başvurusu reddedildi.