Mahkeme, iptale dair gerekçelerini detaylı bir şekilde açıkladı.

657 Sayılı Kanunun Ek 40. Maddesi

İptal Talebinin Gerekçesi:

Dava dilekçesinde, 657 sayılı Kanun’un ek 40. maddesinin Anayasa değişikliklerine uyum sağlama amacı taşımadığı, bu nedenle Yetki Kanunu kapsamına girmediği ve kamu hizmetine girme hakkına ilişkin düzenleme niteliği taşıdığı için KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kaldığı belirtilmiştir. Bu gerekçelerle Anayasa’nın mülga 91. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Memurlar Yeni Disiplin Affı Talep Ediyor! Memurlar Yeni Disiplin Affı Talep Ediyor!

Anayasa’ya Aykırılık Sorunu:

657 sayılı Kanun’un ek 40. maddesi, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle mesleğe alınacak personel için üst yaş sınırını düzenlemektedir. İptal edilen düzenlemede, 35 yaş sınırının uygulanacağı belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin Anayasa’nın mülga 91. maddesine aykırı olduğuna karar vermiştir.

Çünkü kamu kurumları tarafından mesleğe özel yarışma sınavlarına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda yaş sınırının öngörülmesi, kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin bir düzenleme olup KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır.

657 Sayılı Kanunun Ek 41. Maddesi

İptal Talebinin Gerekçesi:

Dava dilekçesinde, ek 41. maddenin Anayasa değişikliklerine uyum sağlama amacı taşımadığı ve Yetki Kanunu kapsamına girmediği belirtilmiştir. Bu gerekçelerle, düzenlemenin Anayasa’nın mülga 91. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa’ya Aykırılık Sorunu:

657 sayılı Kanun’un ek 41. maddesi, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarında uzman istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yapılan değişiklikle, uzman ve uzman yardımcılarının mali ve sosyal haklarına yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Mahkeme, bu düzenlemelerin mülkiyet hakkına ilişkin olduğunu ve bu nedenle KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kaldığını belirterek iptal etmiştir. Ayrıca, düzenlemenin Anayasa’nın özel hayatın gizliliği ilkesine de aykırı olduğu belirtilmiştir.

İptal Kararının Yürürlüğe Girişi

Anayasa Mahkemesi, bu iptal kararlarının 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini belirtti. Mahkeme, ilgili maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu ve bu nedenle iptal edilmesi gerektiğini hükme bağladı. Karar, devlet memurları ve kamu kurumlarında çalışanlar için önemli değişiklikler getirecek ve uygulamada çeşitli düzenlemeler yapılmasını gerektirecektir.