Sağlık Bakanlığında sağlık teknikeri olarak görev yapan başvuran, C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sertifikasına sahiptir.

Mesai Saatlerinde Hastaneye Giden Memurların İzin Durumu Mesai Saatlerinde Hastaneye Giden Memurların İzin Durumu

8 Mayıs 2023 tarihli İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü onayı ve 9 Mayıs 2023 tarihli görevlendirme yazısıyla, 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren haftada bir gün İstinye Devlet Hastanesinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmiştir. Başvuran, İSG ve risk analizlerini tamamladıktan sonra 16 Ağustos 2023 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8. maddesi gereği ilave ödeme talebinde bulunmuş ancak talebi reddedilmiştir.

Ombudsmanlık Kararının Gerekçesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4 Nisan 2024 tarihli kararında, başvuranın talebini haklı bulmuş ve ilgili idareye ilave ödemelerin yapılması yönünde tavsiyede bulunmuştur.

Kararın gerekçeleri şu şekildedir:

  • Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8. maddesi gereği, iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen personele ilave ödemeler yapılması zorunludur. Kamu kurumları, bu hizmetleri fiilen gerçekleştiren personele ödeme yapmaktan sorumludur.
  • Anayasal Yükümlülükler: Anayasa’nın 18. maddesi angarya yasağını düzenlerken, 55. maddesi ise emeğin karşılığının ücret olduğunu belirtir. Başvuranın yaptığı çalışmalar karşılığında ücret ödenmemesi, bu anayasal hükümlere aykırıdır.
  • Mahkeme Kararı: İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 16 Haziran 2023 tarihli kararında, 6331 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen personele ilave ödemelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.
  • İdari Uygulamalar: Başvuran, Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yaparken, İstinye Devlet Hastanesinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmiştir. İdare, başvuranın bu görevi için ilave ödemeleri yapmamış, bu da ilgili mevzuata ve anayasal hükümlere aykırılık teşkil etmiştir.

Tavsiye ve Sonuç

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurunun kabulü ile birlikte, başvuranın iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirildiği süreler için 6331 sayılı Kanun gereği öngörülen ilave ödemelerin yapılması yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiyede bulunmuştur. İlgili karar, başvurana ve Sağlık Bakanlığına tebliğ edilmiştir.

İdareye Yapılan Tavsiye

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20. maddesi uyarınca, idare tarafından bu karar üzerine yapılacak işlemin otuz gün içinde başvurana ve Kurumumuza bildirilmesi zorunludur.