Doğum izinlerinin kapsamı, özel sektörde çalışanlar için 4857 sayılı İş Kanunu, devlet memurları için ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmiştir.

Doğum İzni Kaç Gün?

Kadın çalışanlar için doğum izni doğumdan önce 56 gün (8 hafta) ve doğumdan sonra 56 gün (8 hafta) olmak üzere toplamda 112 gündür. Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz vb.) doğum öncesi olan sekiz haftalık izin süresine iki hafta daha eklenir, böylece toplam izin süresi 126 gün (18 hafta) olur.

KDK, Sağlık Bakanlığı’na Tavsiye Kararı Verdi: Doktora Yapılan 'Dikkatinize' Yazısı Hukuka Aykırı KDK, Sağlık Bakanlığı’na Tavsiye Kararı Verdi: Doktora Yapılan 'Dikkatinize' Yazısı Hukuka Aykırı

Gebelik Süresi ve Doğum İzni Hesaplaması

Doğum izni süresi hesaplanırken, gebelik süresi 40 hafta olarak esas alınmaktadır.

Babalık İzni Nedir?

Eşi doğum yapmış çalışan erkeklere verilen doğum izni, babalık iznidir. Bu izin, çalışılan kuruma göre değişkenlik gösterir. Devlet memurları için babalık izni 10 gün olarak belirlenmiştir. Özel sektör çalışanları ve taşeron işçiler için bu süre 5 gün, sözleşmeli çalışan erkekler için ise 2 gündür.

Doğum İzni Ücreti Ne Kadar?

Doğum izni süresince verilen ödenekler, annenin iş göremezliğinin başladığı tarihten önceki 12 aydaki prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez. Bu şekilde hesaplanan ödeneğe esas günlük kazancın üçte ikisi günlük doğum izni ücreti olarak belirlenir.

Türkiye'de doğurganlık hızının nüfus yenilenme eşiği olan 2,1'in altına düşmesi nedeniyle hükümet, doğurganlığı teşvik edecek adımlar atmayı planlıyor. Detayları "Nüfus Artışı İçin Yeni Adım: Doğum İzni Süresi Uzatılacak mı?" başlıklı haberimizden okuyabilirsiniz.

Memurların Doğum İzni Süresi

Memur anne adaylarına doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta daha eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi durumunda, doğum öncesi kullanılamayan analık izni süresi doğum sonrası izne eklenir.

Öğretmenlerin Doğum İzni

Memurlar için geçerli olan haklar öğretmenler için de geçerlidir. Ancak, öğretmenlerin doğum öncesinde kullanmadıkları analık izni sürelerinin doğum sonrası analık izni süresi ile birleştirilebilmesi için bu sürelerin öğretmenin yasal izinlerini kullandığı sürelere denk gelmemesi gerekmektedir.

Doğum İzni Nasıl Alınır?

Özel sektörde çalışanlar öncelikle doktordan çalışamaz raporu almalı ve bu raporun bir örneğini iş yerine vermelidir. İş yeri ise bu raporu SGK’nın internet sitesine girerek işlemelidir. Aksi halde izin geçerli sayılmaz.

İlk kez 1930 yılında düzenlenen doğum izni düzenlemesi ile Kadınlara doğum yardımı ilk kez 1945 yılında ödenmiştir.

Doğum İzni Hakkında

Doğum izni, annelerin ve babaların doğum sürecinde daha rahat ve sağlıklı bir geçiş yapmalarını sağlar. 2024 yılında doğum izniyle ilgili bu bilgileri bilmek, haklarınızı tam olarak kullanabilmenizi sağlar. Doğum izni hesaplamaları ve alınması gereken önlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili kanun maddelerini ve kuralları detaylı incelemeniz faydalı olacaktır.