657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kullandırttılan izinler ve memurların yasalarla güvence altına alınan izin haklarına dair detaylar haberimizde.

657’li Memurlarda Yıllık İzin

Öğretmenler Hariç

1 Yıl İçin: 20 gün

10 Yıldan Fazla Hizmeti Olanlar İçin: 30 gün

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. İki yılın izni bir arada verilebilir, ancak önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.

Memur Izin Haklari 2024 Yeni

Sağlık İzni

Şua İzni (Radyasyonla Çalışanlar İçin)

30 Gün: Her yıl yıllık izne ilave olarak kullanılır.

Memurların Mazeret İzin Hakları

Analık İzni

Doğum Öncesi: 8 hafta

Doğum Sonrası: 8 hafta (Toplam 16 hafta)

Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Evlat Edinme İzni

8 Hafta: Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, çocuk teslim tarihinden itibaren 8 hafta izin alabilirler.

Memur Izin Haklari Neler

Babalık İzni

10 Gün: Eşi doğum yapan memura verilir.

Evlilik İzni

7 Gün: Memurun kendisi veya çocuğunun evlenmesi halinde verilir.

Ölüm İzni

7 Gün: Eş, çocuk, ana, baba ve kardeş ölümü halinde verilir.

Diğer Mazeret İzinleri

10 Gün: Babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerle verilir. Öğretmenler hariç bir sefer daha 10 gün izin verilebilir.

Süt İzni

Doğum sonrası analık izni bitiminden sonra:

İlk 6 Ay: 3 saat

İkinci 6 Ay: 1.5 saat

Engelli Çocuk İzni

10 Gün: En az yüzde 70 engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğun hastalanması halinde verilir.

İlave Analık İzni

Birinci Doğum: 2 ay

İkinci Doğum: 4 ay

Üçüncü Doğum: 6 ay (Günlük çalışma süresinin yarısı)

Hastalık İzni

Uzun Süreli Hastalık Halleri

18 Ay: Kanser, verem, akıl hastalığı gibi hastalıklar.

12 Ay: Diğer hastalık hallerinde.

Kısa Süreli Hastalık Halleri

10 Gün: Tek hekim raporu ile, yılda toplam 40 gün.

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Refakat İzni

3 Ay: Gerektiğinde bir 3 ay daha verilebilir.

Aylıksız İzin

Uzun Süreli Hastalık Hali

18 Ay: Kanser, verem, akıl hastalığı gibi hastalıklar için.

Yurtdışı Görevli veya Öğrenim

Görev veya Öğrenim Süresi Kadar

Doğum Sebebiyle

24 Ay: Doğum sonrası veya eşinin doğumu nedeniyle. verilen doğum izni

Evlat Edinme

24 Ay: Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinenler için.

Memur Izin Haklari 2024

5 Hizmet Yılı Dolanlar

1 Yıl: En fazla iki defa kullanılması şartıyla.

Askerlik

Askerlik Görevi Süresince

Devlet memurları için 2024 yılı itibariyle geçerli olan bu izin haklarını bilmek, haklarını korumaları ve en verimli şekilde kullanmaları açısından oldukça önemlidir. Memur için izin haklarını tam olarak bilmeleri ve gerektiğinde doğru şekilde kullanmaları açısından büyük önem taşır.