Devlet Memurları Kanununun 105. maddesi, memurların hangi koşullarda hastalık izni alabileceğini düzenlemektedir.

Buna göre, memurlara kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilebilir. Ayrıca, hastalık raporlarının hangi durumlarda ve kimler tarafından verileceği de belirlenmiştir.

Raporlarda Usul ve Esaslar

29 Ekim 2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, memurlara verilecek hastalık raporları ve hastalık izinlerinin usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Memurlar Yeni Disiplin Affı Talep Ediyor! Memurlar Yeni Disiplin Affı Talep Ediyor!

Yönetmeliğin 7. maddesine göre, memurların aldığı hastalık raporlarının belirli kurallara uygun olması gerekmektedir. Bu raporlar, en geç raporun düzenlendiği günü takip eden mesai saati bitimine kadar ilgili disiplin amirine iletilmelidir.

Fenne Aykırı Raporlar

Eğer bir sağlık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda şüphe varsa, memur hastalık izni kullanıyor olarak sayılır, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane, bu başvuruları öncelikli olarak sonuçlandırır.

Hakem Hastane Kararı ve Disiplin İşlemleri

Hakem hastane tarafından raporun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi durumunda, memura hastalık izninin verilmeyeceği ve görevine başlaması gerektiği yazılı olarak bildirilir. Eğer memur, bu bildirime rağmen göreve başlamazsa, izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılır ve hakkında 657 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılır. Ayrıca, fenne aykırı raporu veren hekim hakkında da gerekli işlemler yapılmak üzere durumu hekimin bağlı olduğu kuruma bildirilir.

Devlet Personel Başkanlığı Görüşü

Devlet Personel Başkanlığı’nın 6 Nisan 2015 tarihli görüş yazısında, fenne aykırı rapor alan memurlar hakkında yapılması gereken işlemler detaylandırılmıştır. Buna göre, fenne aykırı olduğu tespit edilen raporlar hastalık iznine çevrilmemeli, memur en kısa sürede hakem hastaneye sevk edilmelidir. Hakem hastane raporu doğrultusunda memur bilgilendirilmeli ve göreve dönmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde memur izinsiz görevini terk etmiş sayılır ve hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

Kamu kurumlarında, fenne aykırı sağlık raporu alan memurlar hakkında yukarıda belirtilen mevzuat ve görüşler doğrultusunda işlemler yapılmalıdır.