Bu değişiklikler, mesai dışı çalışan hekimlerin elde ettikleri puanların nasıl değerlendirileceğini belirliyor.

Yönetmelikte mesai dışı çalışan bir Hekim eğer Bakanlığın belirlediği “mesai içi puan eşiği”ni aşamadıysa mesai dışı çalışarak elde ettiği puanlar artırım uygulanmaksızın mesai içi puanı olarak değerlendiriliyor.

Yapılan eleştirilerde ise; sistemin Hekimi gece gündüz çalışmaya yönlendirdiği, kaliteli ve etkili bir sağlık hizmeti sunmak yerine puan yarışmalarına alet ettiği belirtiliyor.

Mesai Dışı Puanlar Artırılmadan Değerlendirilecek

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, mesai içi genel tıbbi işlem puan eşiğini aşamayan hekimlerin, mesai dışı çalışarak elde ettikleri puanlar, artırım uygulanmaksızın mesai içi puanı olarak kabul edilecek.

Bu düzenleme, Sağlık Bakanlığı tarafından şu şekilde yapıldı:

(2) Mesai dışı ek ödemeye esas çalışma için gerekli olan, Bakanlıkça belirlenen mesai içi genel tıbbi işlem puan eşiğini aşamayan tabiplerin, ilgili dönemdeki mesai dışındaki hizmetlerinden elde ettiği puanlar Genel tıbbi işlemler Yönergesi eki Genel Tıbbi İşlemler Listesine göre artırım uygulanmaksızın mesai içi genel tıbbi işlem puanı olarak değerlendirilir.

Kısa Çalışma ve Ödeneği ile İlgili Yeni Yönetmelik Yayınlandı Kısa Çalışma ve Ödeneği ile İlgili Yeni Yönetmelik Yayınlandı

(3) Sağlık tesisindeki ihtiyaç göz önüne alınarak Başhekimlikçe sağlık tesisi veya klinik veya branş bazında ayrı ayrı mesai dışı çalışma yaptırılabilir.

(4) Mesai dışı ek ödemeye esas mesai içi genel tıbbi işlem puanı eşiği aşağıdaki şekilde belirlenmiştir."

Başhekimlik İhtiyaca Göre Mesai Dışı Çalışmayı Belirleyecek

Sağlık tesislerinde ihtiyaç doğrultusunda, başhekimlik tarafından sağlık tesisi, klinik veya branş bazında ayrı ayrı mesai dışı çalışma yaptırılabilecek.

Mesai İçi Genel Tıbbi İşlem Puan Eşiği

Yönetmelikte ayrıca mesai içi genel tıbbi işlem puanı eşiğinin nasıl belirleneceği de açıklandı. Bu eşik, mesai dışı ek ödemeye esas olan çalışmalar için temel teşkil ediyor.

Mesai Disi 1

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanlar, bu yeni sistemin hekimleri gece gündüz çalışmaya zorladığını ve kaliteli sağlık hizmeti sunma yerine puan yarışmalarına alet olabilecekleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Hekimlerin, yönetmelik değişikliklerine uyum sağlamaya çalışırken, sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmemesi için dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

Mesai Disi 2