Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Devlet Personel Başkanlığı’nın yayımladığı yazıya göre, aday memurların geçici görevlendirilmesiyle ilgili yapılan başvurular incelendi ve kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirildi.

Kanun Hükümleri ve Eğitim Süreci

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. ve 55. maddelerine göre, aday memurların atanma ve eğitim süreçleri belirlenmiştir.

54. madde, aday memurların memuriyete giriş sırasını ve kadro ilanını düzenlerken, 55. madde ise aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile staj sürecini kapsar. Bu eğitimlerin aynı kurumda yapılması ve başarılı olmaları şartıyla devlet memuru olarak atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Geçici Görevlendirme Şartları

Kanunun Ek 8. maddesi ise memurların geçici görevlendirilmesi ile ilgili şartları belirler. Bu maddeye göre, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile memurlar başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilirler. Ancak, aday memurlar için bu durum geçerli değildir.

Aday Memurların Geçici Görevlendirilmesi

Aday memurların görevlendirileceği kadroların 1, 2, 3 veya 4. derece olması gerekmektedir. Ancak, aday memurların memuriyete giriş derece ve kademeleri ile zorunlu eğitimleri dikkate alındığında, kurumlar arası geçici görevlendirilmelerinin uygun olmadığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar doğrultusunda, aday devlet memurlarının başka kurumlarda geçici süreli olarak görevlendirilmeleri kanun hükümlerine aykırı olarak değerlendirilmektedir.

Bu durum, aday memurların eğitim süreçlerini ve memuriyete giriş koşullarını olumsuz etkileyebilir. Kamu kurumlarının bu hükümlere uygun hareket etmeleri ve aday memurların eğitim süreçlerinin kesintisiz devam etmesi büyük önem taşımaktadır.