Sağlıkta Üst Öğrenim Sayılan Bölümler 2024 - Sağlık Personelinin Üst Öğrenimine Dair Herşey!

Öncelikle üst öğrenimin maaşlarda kaç liralık bir artış sağlayacağı, hangi bölümlerin üst öğrenim sayılıp sayılmayacağı, maaş artışının hangi tarihten geçerli olacağı, sözleşmeli çalışan personellerin üst öğrenim hakları var mı? Üst öğrenimin ek Gösterge ve nöbet ücretlerini etkileyip etkilemeyeceği gibi hemen hemen sağlık personelinin merak ettiği tüm sorulara cevap bulabileceksiniz.

Üst Öğrenim Sayılan Bölümler Nelerdir?

Danıştay Sağlık Personeli İçin Bu Bölümü Üst Öğrenim Saydı! başlıklı haberimize tıklayarak Danıştay'ın bir hemşire'nin açtığı davada st öğrenim hakkında verdiği önemli karara ulaşabilirsiniz.

Maliye Bakanlığının görüşü de ( 17.03.2014 tarih ve 64314391.115521-625/2334 sayılı ) alınarak Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 22.07.2014 tarih ve 2014.4988.13536/900 sayılı yazısında üst öğrenim bitirenler hakkında açıklayıcı bilgiler vermiştir. Bu iki evrak incelendiğinde; “ sağlık hizmetleri sınıfı, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ve teknik hizmetleri sınıfında bulunanlar, bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek bir üst öğrenim bitirdiklerinde yasada öngörülen zam ve tazminatları almaya hak kazanırlar denilmektedir.” Bu üst öğrenimlerin kadro göreviyle ilgili olması, kurumun görev alanıyla ilgili olması veya mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı sadece bulunulan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Üniversite Kontenjanlarının Artışı ve İstihdam Sorunları

Son yıllarda üniversite kontenjanlarının aşırı artışı ve Sağlık Bakanlığı kadrolarına yeterli sayıda alım yapılmaması, sektörde ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Bu durum, mezunların iş bulma süreçlerini zorlaştırıyor ve sektörde işsizlik oranlarını artırıyor.

En İyi Atama Durumunda Olan Bölümler

Bugün itibariyle, diğer sağlık branşlarına kıyasla en iyi atama durumuna sahip bölüm lisans hemşirelik olarak öne çıkıyor. Sağlık teknikerliği alanında ise dengeler sürekli değişkenlik gösteriyor. İlk ve acil yardım bölümü ise artık doyuma ulaşmış durumda; 112 acil personel dağılım cetvellerinin dolu olması nedeniyle yeni paramedik alımları oldukça zorlaştı. Beş altı yıl önce en iyi bölüm olarak görülen ilk ve acil yardım, geçen yıl tıbbi sekreterlik bölümüne yerini bıraktı. Gelecek dönemde ise dişle ilgili branşların yıldızının parlayacağı öngörülüyor.

Mesai Saatlerinde Hastaneye Giden Memurların İzin Durumu Mesai Saatlerinde Hastaneye Giden Memurların İzin Durumu

Avantajlı ve Dezavantajlı Sağlık Bölümleri

Anestezi ve röntgen teknikerleri, diğer sağlık teknikerlerine göre şu an kısmen avantajlı durumda. Bunun nedeni, birçok üniversitenin ilk ve acil yardım ile tıbbi sekreterlik programı açarken, anestezi ve röntgen bölümlerinin daha az sayıda açılması. Bir dönemin parlayan yıldızı olan fizyoterapi bölümü ise fazla mezun vermesi nedeniyle, atanmak için yüksek KPSS puanı gerektiriyor.

Sosyal çalışmacı, psikolog ve diyetisyen gibi hemşirelik dışındaki 4 yıllık sağlıkla ilgili bölümlerin istihdamı neredeyse yok denecek kadar az. Ebelik bölümü ise hemşirelik kadar olmasa da sağlık alanında tercih edilebilecek ikinci en iyi bölüm olarak sayılabilir.

Kamu ve Özel Sektör Arasındaki Gelir Farkı

Kamu ile özel sektör arasında yaklaşık 2,5 kat gelir farkı bulunuyor. Bu nedenle sağlık meslek mensuplarının birinci önceliği, devlet kademelerine atanmak. Devlet kadrolarında çalışanlar, daha stabil ve yüksek gelir elde ederken, özel sektörde çalışanlar genellikle daha düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalıyor.

Ayrıca Önlisans Mezunu Memur, Lisans Bitirirse Kazanacağı Özlük Hakları Neler? haberimize tıklayarak, Önlisans mezunu olan bir memurun, mesleki (sağlık, teknik ve dini) nitelikte olmayan alanlarda 4 yıl süreli lisans mezunu olduklarında özlük haklarında ne gibi haklar elde ettiklerini

Yukarıdaki tanımı örneklendirmek gerekirse; Siz lise mezunu hemşire olarak görev yapmaktasınız. Gidip açık öğretim fakültesinden “ Çevre Sağlığı “ ön lisans programına kayıt oldunuz ve bitirdiniz diyelim. Her ne kadar çevre sağlığı bölümünün hemşirelik mesleği ile alakası olmadığı düşünülse de bu sizin için bir üst öğrenim sayılmaktadır. Nitekim çevre sağlığı bölümü sağlık hizmetleri sınıfında yer alan bir bölümdür. Zaten araştırırsanız kurumlarınızda da çevre sağlığı teknisyeni kadrosunda çalışan arkadaşlarınızın sağlık hizmetleri sınıfına mensup olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde lise mezunu hemşiresiniz “İlk ve Acil Yardım, Laborant ve Veteriner Sağlık“ ön lisans bölümlerinden birini bitirdiniz bu da sizin için bir üst öğrenim sayılır.

Adı itibariyle genel idare hizmetleri sınıfında algılanıp sadece idari birimleri kapsadığı düşünülen fakat sağlık hizmetleri sınıfından sayılan “Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi” bölümlerini bitirdiğiniz takdirde yine üst öğrenim olarak kabul edilir.

Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkün lakin bunun yerine sizlere üst öğrenim sayılan bölümlerin tablo halinde listesini buraya ekliyorum. Buradan herhangi bir bölümü bitirmeniz halinde üst öğrenim sayılır.

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin bitirmesi halinde devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararının 4’üncü maddesinin (e) fıkrası kapsamında zam ve tazminat alabileceği programların listesi.

BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI ÜST ÖĞRENİM LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Öğrenimine Durumuna Göre Alt Düzeyden Memuriyete Başlayanların İntibakı Nasıl Yapılır? Haberimizde; 657 sayılı Kanununa tabi memurlardan üst öğrenimi bitirenlerin veya memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenimi bitirip yeniden memuriyete girenlerin durumlarını açıkladık. 

Üst öğrenimim Ne Zamandan Geçerlidir?

Diplomanızın veya geçici mezuniyet belgenizin bir örneğini dilekçeyle birlikte kurumunuza ibraz ettiğiniz tarihten itibaren üst öğreniminiz geçerli sayılır. Burada dikkat edilmesi gereken altını çizerek belirtmek istiyorum geçerli olan tarih MEZUNİYET/DİPLOMA TARİHİNİZ DEĞİLDİR. Ne zaman kuruma ibraz edersiniz o zaman geçerli olur üst öğrenim. Çoğu personel nasıl olsa diploma tarihinden geçerli olur düşüncesi ile aylar sonra dilekçe vermektedir. Bu da sizlere maddi kayıp olarak geri dönmektedir.

Maaş Açısından Üst Öğrenim

Ücretler hem unvan hem de yıl bazında BRÜT olarak değişiklik göstermektedir.

Bu ücretler hem toplu sözleşme hükümlerine hem de enflasyon farkına göre her altı ayda bir zam adı altında yukarı yönde güncellenir. Örneğin öğrenim durumu bazında lise mezunu bir hemşirenin brüt ücreti 3843 TL, ön lisans 4210 iken lisans mezunu hemşire arkadaşımızın ise brüt ücreti 4414 TL’ dir. Peki aradaki farklar banka hesaplarına kaç lira olarak yansır? Bunu da hemen bir örnekle açıklayalım; 

Kriterlerimiz; hizmet yılı 5 yıldan az olan, bekar, çocuğu olmayan, bireysel emeklilikten çıkmış, sendikasız olan ve vergi dilimi %20 de olan üç personel olsun.

Lise : 2835 TL Ön Lisans : 3085 TL  Lisans : 3224 TL
250 TL 139 TL

389 TL

Sabit Ek Ödeme Açısından Üst Öğrenim

Maaşta olduğu gibi sabit ek ödemeler de aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi hem öğrenim düzeyi hem de yıl bazında oransal olarak değişmektedir. Örneğin 6 yıllık memur olan bir lisans mezunu arkadaşımızın sabit ödemesi 1393 TL iken aynı yıla sahip ön lisans ve lise mezunu arkadaşımızın sabit ek ödemesi 1320 TL’ dir ( 2020 yılı Ekim Ayı İtibariyle ). Yani lisans mezunu aylık olarak 73 TL, yılda ise 876 TL fazla almaktadır.
İkinci bir örnek olarak; 15 yıl hizmeti olan lise, ön lisans ve lisans mezunu hemşirenin sabit ek ödemelerini karşılaştırarak aylık olarak aralarındaki farkı görelim.

Sağlık Personellerinin Üst Öğrenim Bitirmesi Durumunda Nöbet Ücretlerine Etkisi Ne Kadar Olur?

Yukarıda sabit ek ödeme başlıca olmak üzere detaylarını aktardığımız üst öğrenimin ücretlere olan etkisinde sırada nöbet ücretleri geliyor. Ortaöğretim mezunu acil gibi özellikli birim dışında çalışan bir sağlık personeli yaklaşık 16,99 TL, aynı personelin, yoğun bakım, ameliyathane ve acil servis gibi özellikli birimde çalışması durumunda ise 22 TL ücret alabilmektedir. Peki Yükseköğrenim yani Lisana yada Önlisans bitirmiş bir sağlık personeline üst öğrenimin katkısı ne kadar olur? Normal birimlerde yaklaşık 20 TL, önlisans ve lisans (özellikli birimde çalışan) ise 30  TL nöbet ücreti alabilmektedir.

Üst öğrenimin ücretlere katkısını, bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenler, zam ve tazminat yönünden fayda sağlayabilmektedir. Bulundukları hizmet sınıfından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere (Örneğin, işletme fakültesini bitiren bir hemşire) bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat kazanamaz.

Sağlık Personelleri İçin Üst Öğrenim Sayılan Bölümler 2024

13.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında lisans tamamlama yapanların bitirdikleri bölümlerin üst öğrenim olup olamayacağı hususu değerlendirilmiş ve Sağlık Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmet, Biyoloji, Besleme ve Diyetetik, Gerontoloji, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi ve perfüzyon bölümlerinin sağlıkla ilgili üst öğrenim olduğu kararı alınmıştır. Detaylar için: BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI ÜST ÖĞRENİM LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Serkan KAFALI