Kamuya Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Personelinin Atama Usül ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09 Şubat 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelikle beraber Sağlık Personellerinin Sağlık Bakanlığınca Atamaları yapılırken uygulanan usül ve ve esaslarda bir takım değişikliklere gidilmiştir.

Kamuya Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Yönetmeliğinde Değişiklik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usül ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde; ikinci fıkrasında yer alan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

TIKLAYIN

"Bakanlıkta kura işlemlerini yürütmek üzere, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşan Kura Komisyonu oluşturulur."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 10:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

escort

escort istanbul

kartal escort