Sürekli İşçi 2024 Yılı İller Arası Yer Değişikliği Duyurusu Sürekli İşçi 2024 Yılı İller Arası Yer Değişikliği Duyurusu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İhsan ATEŞ'in önderliğinde, 2024 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Bilgilendirme Toplantısı, Bakanlık konferans salonunda 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. İhsan ATEŞ, Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi'nin ülkemiz sağlık sistemi içinde benzersiz bir model olarak geliştirildiğini vurgulayarak, bu sistemin sağlık hizmet sunumunu mevcut konumundan daha ileriye taşımanın ve uluslararası alandaki başarı seviyesini korumanın kilit olduğunu ifade etti.

Yeni değerlendirme döneminin 6 Mayıs'ta başlayacağını belirten ATEŞ, tüm sağlık kuruluşlarına bu süreçte başarılar diledi ve kalite değerlendirmelerinin ülkemiz için olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.