1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararnamenin 371. maddesi uyarınca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak oluşturulan Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönerge 2019 yılının 25 Şubat tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘Nın imzasıyla yürürlüğe konmuştu.

Mayıs 2023 dönemi için Yer Değişikliğiyle ilgili kuralar, 25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” kapsamında yapılıyor.

2024 İçin Sağlıkta İl İçi Atama Dönemine Girildi

Sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2023 Yılı Mayıs Dönemi Yer Değiştirme işlemlerine ilişkin takvim, usul esaslar ve sınırlamalar Sağlık Müdürlüklerinin resmi web sayfalarından duyurulmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı il içi tayinler ne zaman? 

Sağlık personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge ile, sağlık hizmetlerinin il içerisinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, il içinde görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine imkan tanınmıştı. 

Anılan yönergede geçen 2 temel maddeye göre; kadro imkanları göz önünde bulundurulması ve personel hizmetlerinde hizmet puanının belirleyici olması esas alınmaktadır.

Yine aynı yönergeye göre İl İçerisi Sağlık Personeli Yer Değişikliği atama dönemleri Mayıs ve Kasım ayları olarak belirlenmişti. 

Hizmet puanı esas alınıyor

Başvuruların değerlendirilmesinde; tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlanacak. Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınacak, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

116.Dönem DHY Kurası Tebligat Metni ve İsim Listesi Belli Oldu 116.Dönem DHY Kurası Tebligat Metni ve İsim Listesi Belli Oldu

Sağlık il müdürlüklerinin il içi atamalarını takip etmek isteyen sağlık personelleri, saglikpersoneliHABER.NET web sitemiz üzerinden ya da İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi web sitesi üzerinden duyurular bölümü aracılığıyla atama ilanlarını takip edebilirler.

81 ilimize ait sağlık müdürlükleri tarafından duyurulacak sağlık personeli il içi atama duyuruları saglikpersoneliHABER.NET sitemizden güncel olarak duyurulacaktır.