Sağlık camiasında küskünlerin olup olmadığı konusunu hastaların ve çalışanların memnuniyetsizlik sebeplerini paylaşarak değerlendirmeye çalışalım.

Bugün sağlık camiasında memnun olan ya da mutlu olan personel bulmak çok zor. Yapılan anketlere ise korktukları veya çekindikleri için doğru cevap vermiyorlar. Zaten mevcut sistem içerisinde mutlu olmalarını beklemekte garip olurdu. Çünkü kendilerini gerçekleştirebilecekleri bütün olanaklar ve imkanlar ellerinden alınmış durumdalar.

Bakanlıkta yönetici atamanın tek kriteri lisans mezuniyeti.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında Ünvan Değişikliği açılan kadrolardaki yetersiz sayılar, görevde yükseltmede ise en fazla şeflik seçilebiliyor. Bunların dışında ne müdür yardımcılığı, ne müdürlük, ne uzmanlık, ne başkanlık, ne başkan yardımcılığı, ne de başhekim yardımcısılığı var…

Sağlık Bakanlığı tarafından uzman unvanı verilen ebe ve hemşirelerin hiçbir hakka sahip olmamaları büyük bir tartışma konusu. Sözleşmeli Yönetici Atamaları sürecinde ise, iddia edilen karne parametrelerinin uygulanmadığı ve sistemin adil olmadığı biliniyor. Karne parametrelerine göre başarılı olanlar dahi sistem dışına itiliyor ve yönetici atanmalarında liyakatın yerini, başka kriterlerin aldığı herkesin malumu.

Sağlık camiasında bir düzensizlik oluştuğu ve mevzuatın uygulanmadığı, liyakatin ve başarı kriterlerinin göz ardı edildiği herkesce biliniyor. Sözleşmeli yöneticilerin hastaların ve çalışanların memnuniyetini sağlama adına kayırıcılık yaptığı ve işleyişin bozulduğugerçeği önümüzde duruyor. Sağlık personeli ve hastaların mağdur olduğu, randevuların aylar sonrasına verildiği ve işlemlerin geciktiğini söylemeye dahi gerek yok.

Sözleşmeli yönetici atamalarında sınav yapılmaması, ceza işlemlerinin dönemle sınırlı kalması, yöneticilerin hak etmedikleri miktarda ücret alması ve STK’larda aktif görev alması gibi durumlar da eleştiriliyor. Mevzuatı bilmeyen yöneticiler nedeniyle personelin hukuki işlemlere maruz kalması, kurum içinde yapılan inceleme ve soruşturmaların tarafsızlığının sorgulanır hale gelmesi gibi hususlar da dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın genelgelerine rağmen nöbetsiz birimlerde görevlendirilen personelin tecrübeli personelin dışında bırakılması ve yeni mezunların ön plana çıkarılması eleştiriliyor. Uzman ebe ve hemşirelerin görev tanımlarının belirlenmemesi, sorumlu hemşire atamalarının kanuna uygun yapılmaması gibi hususlar da dikkat çekiyor.

Ayrıca, mesai takibinin tüm personele yapılmaması ve personel eksikliği nedeniyle izne ayrılamamanın yanı sıra geçici görevlendirmelerin mevzuata aykırı şekilde uzun süre devam etmesi eleştiriliyor. İl Sağlık Müdürlüklerinde görevlendirilen personelin sekreterya işlerine yönlendirilmesi ve sözleşmeli yöneticilere ulaşılamaması gibi durumlar da tartışma konusu.

Doktoru Kameralar Önünde Darbe Ettikten Sonra 3. Kez Tahliye Edildi Doktoru Kameralar Önünde Darbe Ettikten Sonra 3. Kez Tahliye Edildi

Ayrıca, sağlık personelinin alacaklarının işçilerin hak edişlerinden düşük olması, gece mesaisi uygulamasının olmaması ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi adaletsizliklerin varlığı da eleştiriliyor.

Bunların sonucunda, hem personel hem de hastaların memnuniyetsizliğinin arttığı ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığı ifade ediliyor. Bu durumun, AK Parti'nin sağlık alanındaki başarılı icraatlarına gölge düşürdüğü ve halkın memnuniyetinin azaldığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı, 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı'nı kamuoyuyla paylaşarak sağlık hizmetlerindeki memnuniyetsizliğin boyutlarını ortaya koydu. Bakanlığın verilerine göre, genel sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2018'de yüzde 70.4 iken 2022'de yüzde 65.6'ya gerilediği belirlendi. Devlet hastanelerinden memnuniyet oranı ise 2018'de yüzde 72 iken 2022'de yüzde 65.8'e düşmüş durumda. Aile sağlığı hizmetlerindeki memnuniyetin de son bir yılda yüzde 72'den yüzde 68'e gerilediği gözlendi.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2023'te asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranının yüzde 74.6 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bununla birlikte, bu oranı yüzde 68.2 ile ulaştırma, yüzde 65.4 ile sağlık, yüzde 61 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 58.6 ile adli hizmetler ve yüzde 57.7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip ettiği tespit edildi.