Ana Muhalefet Partisi CHP, sağlık alanındaki 663 sayılı KHK’nın bazı maddelerinde yapılan değişiklikleri iptali için yüksek mahkemeye başvurdu.

İptali ve yürütmenin durdurulması talebi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yapılan başvurudan önce ilgili meslek kuruluşlarından da görüş aldıklarını belirtti. İptalini ve yürütmesinin durdurulmasını talep ettikleri maddeleri CHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını açıkladı.

İlaçların ruhsat ve denetimine ilişkin hükümler

Günaydın, özellikle "ilaç başta olmak üzere, çeşitli tıbbi ürün imal edecek kişilerde aranacak şartların bilimsel bir ölçüt aranmaksızın Sağlık Bakanlığınca, yani idarece belirlenmesinin" iptalini talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, ilaçların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hükümlerin, büyük ilaç şirketlerinin talepleri doğrultusunda ve halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde yürürlükten kaldırıldığını belirterek, bunu da mahkemeye taşıdıklarını aktardı.

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Angarya yasağına aykırı

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı diğer konular arasında ise ilaç üretimi ve piyasaya arz süreçlerinde yaşanan belirsizlikler, bilimsel ölçütlerin dışlanması, sağlık çalışanlarının haklarının ihlali gibi hususlar bulunuyor. Günaydın, bu konuların kanunilik ilkesi, angarya yasağı ve üniversitelerin özerkliği ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak, Anayasa Mahkemesi'nden bu konuların incelenmesini talep ettiklerini belirtti.

Gökhan Günaydın, TBMM'de halk ve kamu yararına düzenlemeleri desteklediklerini, aksi durumlarda ise AYM'ye gelmeye devam edeceklerini dile getirdi.