Binlerce üyesi olan sendikaların hezimet yaşadığını belirten sendika şubesi, sahada küçük bir zümrenin haricinde hiçbir sağlık personelinin selam dahi vermediği, üyelerinin haklı tepkisine maruz kaldıkları için herkese saldıran sendikaların saklamaya çalıştıkları gerçekler apaçık ortaya konulmaktadır denildi.

Hekim Sendikası Temsilcisi Doktordan Sağlık Sen Temsilcisine Tehdit İddiası Hekim Sendikası Temsilcisi Doktordan Sağlık Sen Temsilcisine Tehdit İddiası

“Küçük bir grup dışında selam verenleri yok”

Açıklamada, binlerce üyesinin yaşadığı mağduriyetin ardından, uzun süredir küçük bir grup dışında kimseye selam verilmemesi ve haklı tepkilere saldırılması gibi durumların açıkça görüldüğü belirtildi.

“İdari baskısız üye kazanıyoruz”

Açıklamada ayrıca, sendikanın son yıllarda önem verdiği teşkilatlanmanın büyük bir özenle gerçekleştirildiği vurgulanarak, idari baskı olmaksızın üye kazanıldığına ve şahsi menfaatlerin dikkate alınmadığına dikkat çekildi.

Sadece belli bir grup yönetici olabiliyor

Muğla'da sağlık kurumlarında sadece belirli bir sendika üyelerinin idari pozisyonlarda görev alabildiği, diğer sendika üyelerinin bu görevlere getirilmediği ve bu durumun ehliyet ve liyakat ilkesine ters düştüğü ifade edildi.

Personel eksikliği yaşanıyor

Ayrıca, sendika üyelerinin dışında göreve getirilen idarecilerin işleyişi olumsuz etkilediği ve personel eksikliği gibi sorunlara yol açtığı belirtildi.

Türk Sağlık Sen Muğla Şubesi olarak ehliyet ve liyakat sahibi kişilerin yönetici olmasını talep ettikleri ve bu konuda mücadele ettikleri ifade edildi.

Son zamanlarda sendikanın başarılı çalışmalarıyla yetkinin adım adım kazanılmasının bazı kişileri korkuttuğu, bunun üzerine iftiralar ve karalamalarla sendikanın yıpratılmaya çalışıldığı belirtildi.

Türk Sağlık Sen'in, çalışanların haklarını savunmaya devam edeceği ve adaletten sapmayacağı vurgulandı.