Sağlık personeli nöbet ücretleri 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasını kapsayacak şekilde hesaplanmaya başlandı.  

Uzman Mutemet ekibimiz tarafından hazırlanan sağlık personeli nöbet ücretleri detaylarına baktığımızda, ücretlerde 2 farklı artışın gerçekleştiği görülüyor.

Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri 2024

Sağlık personeli nöbet ücretleri artışlarından ilki toplu sözleşmeden kaynaklanan gösterge rakamının artması, diğerinin ise memurlara verilen %49.25 oranındaki zam ile gerçekleşti. 2024 yılının ilk 6 ayı için memurlara verilen %49.25 zam oranının yansıtılmasıyla sağlık personeli nöbet ücretleri önemli oranda artış gösterdi.

Zamlı nöbet ücretleri tablosuna baktığımızda pratisyen hekimlerin saatlik ücretinin 164 TL’ye yükseldiğini, uzman doktorlarda ise saatlik nöbet ücretinin özellikli birimde 181 TL olduğunu görüyoruz. Yine uzman doktorlar icap nöbet ücreti ise 48,33 TL olarak belirlendi.

Saglik Personeli Nobet Ucretleri 2024 Yili

Hemşire nöbet ücretleri ne kadar oldu?

Hemşire nöbet ücretleri de 2024 yılında memurlara yapılan maaş artışından sonra güncellendi. Hemşire nöbet ücreti, sağlık memuru nöbet ücreti gibi sorularla sağlık personeli nöbet ücretleri ne kadar oldu? şeklinde meraklı soruların cevabı ise aşağıdaki düzenlediğimiz tabloda yer alıyor.

Lisans Sağlık Perosneli Nöbet Ücretleri

Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan sağlık personellerinin unvan ayrımı olmaksızın derece kademelerine göre gerçekleşen nöbet ücretleri hesaplaması 2024 yılı ilk 6 ayı için belli oldu. Lise mezunu bir sağlık personeli ile önlisans ya da Lisans mezunu sağlık personeli nöbet ücretlerinde ise ciddi bir fark bulunmaktadır. 2024 yılı için yapılan son zamlardan sonra normal birimde çalışan lise mezunu bir hemşire 64 TL saatlik nöbet ücreti alırken, ameliyathane gibi özellikli birimde görev yapan sağlık personeli nöbet ücreti 96 TL olarak belirlendi.

Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri Hastane

Sağlık personeli nöbet ücretleri hastane sağlık tesisinde çalışan sağlık çalışanlarına ödenmektedir. 2024 sağlık personeli nöbet ücretleri hesaplarında yapılan zamlardan sonra önemli değişiklikler yaşandı. Yapılan son düzenlemelerle, pratisyen hekimlerin saatlik nöbet ücretleri 109 TL ile 164 TL arasında değişirken, uzman hekimler için bu rakam normal birimde 120 TL, özellikli birimde ise 181 TL olarak belirlendi. Ayrıca, uzman hekimlerin icap nöbeti saati 48 TL 33 kuruş olarak hesaplandı.

Hemşire nöbet ücretleri 2024

Hemşireler ve diğer sağlık teknikerleri gibi sağlık personeli için de nöbet ücretleri öğrenim durumlarına göre farklılık gösteriyor. Lisans mezunu bir hemşirenin normal birimdeki saatlik nöbet ücreti 75,51 TL iken, özellikli birimde 113,26 TL olarak uygulanacak. Lisans mezunu bir hemşirenin ulusal veya milli bayramlardaki saatlik nöbet ücreti ise 94,39 TL'ye yükseldi.

Tüm Afrika Ülkelerinin Enflasyonu Türkiye’deki Enflasyondan Daha Düşük Tüm Afrika Ülkelerinin Enflasyonu Türkiye’deki Enflasyondan Daha Düşük

Sağlık personeline yapılan nöbet iyileştirmelerinin ardından çalışanlarının motivasyonu ve çalışma şartlarında herhangi bir değişiklik görülmedi. Sağlık personelinin fedakar çalışmaları ve pandemi sürecindeki çabaları göz önünde bulundurularak yapılacak artışlar beklenmektedir.

Hemşire nöbet ücretleri 2024 yılı

Hemşire kadrosunda görev yapan ön lisans ya da lisans mezunu bir sağlık personelinin normal nöbet ücreti 75,51 TL olarak belirlenirken, aynı personelin riskli birimlerde, örneğin acil servis, ameliyathane veya yoğun bakımda nöbet tutması durumunda nöbet ücreti 113,26 TL olarak ödenecektir. Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan hemşirelerin ücretleri ise 94,39 TL olarak hesaplanmaktadır. Özellikli birimler olarak bilinen acil servis, diyaliz, ameliyathane ve yoğun bakım gibi yerlerde resmi ve dini bayram tatillerinde nöbet tutan hemşirelerin ücreti ise 141,58 TL olarak belirlenmiştir.

Uzman tabip nöbet ücretleri

Uzman tabiplerin normal nöbet ücreti 120,82 TL olup, riskli birimlerde nöbet tutan uzman tabipler için bu ücret 181,22 TL olarak ödenmektedir. Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan uzman tabiplerin ücreti ise 151,02 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde resmi ve dini bayram tatillerinde nöbet tutan uzman tabiplerin ücreti ise 226,53 TL olarak hesaplanmaktadır.

Tabip nöbet ücretleri

Pratisyen hekimler ve tıpta uzmanlık tüzüğüne göre mezun olan sağlık çalışanlarının normal nöbet ücreti 109,49 TL olarak belirlenirken, riskli birimlerde nöbet tutanlar için bu ücret 164,23 TL olarak ödenmektedir. Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan pratisyen hekimlerin ücreti 136,86 TL olup, riskli birimlerde resmi ve dini bayram tatillerinde nöbet tutan pratisyen hekimlerin ücreti ise 205,29 TL olarak belirlenmiştir.

Diş tabibi nöbet ücretleri

Diş Tabibi ve Eczacı unvanıyla görev yapan sağlık personelinin normal nöbet ücreti 98,16 TL olarak belirlenirken, riskli birimlerde nöbet tutan personelin ücreti 147,24 TL olarak ödenmektedir. Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan Diş Tabibi ve eczacıların ücreti ise 122,70 TL olarak hesaplanmıştır. Özellikli birimler arasında yer alan ameliyathane gibi yerlerde çalışan Diş Tabibi ve eczacıların resmi ve dini bayram tatillerinde tuttukları riskli nöbet ücreti ise 184,05 TL olarak belirlenmiştir.

Hemşire nöbet ücretleri lise mezunu

Lise mezunu bir hemşirenin normal nöbet ücreti 64,18 TL iken, riskli birimlerde nöbet tutan hemşirelerin ücreti 96,27 TL olarak ödenmektedir. Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan hemşirelerin ücreti ise 80,23 TL olarak hesaplanmıştır. Acil Servis, ameliyathane ve yoğun bakım gibi yerlerde çalışan hemşirelerin resmi ve dini bayram tatillerinde tuttukları nöbet ücreti ise 120,34 TL olarak belirlenmiştir.

Diğer sağlık personeli nöbet ücretleri

Sağlık personeli dışındaki diğer personellerin normal nöbet ücreti 49,08 TL olup, riskli birimlerde nöbet tutanların ücreti 73,62 TL olarak ödenmektedir. Resmi ve dini bayramlarda riskli birimlerde görev yapan diğer personelin nöbet ücreti 61,35 TL olup, resmi ve dini bayram tatillerinde normal birimlerde görev yapan personelin bir saatlik nöbet ücreti ise 92,03 TL olarak belirlenmiştir.

2023 TEMMUZ -ARALIK NÖBET ÜCRETLERİ

Yukarıda detaylarıyla paylaştığımız tablo ve özet bilgilerde 2024 yılı sağlık personeli nöbet ücretleri bilgilerini paylaştık. Meraklısı için 2023 yılı son döneminde ödenen nöbet ücretleri bilgilerine ise aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz.

saglik-personeli-zamli-nobet-ucretleri