Genel kurul öncesinde Çağdaş hekimler platformunun hazırladığı listeden yeni yönetime aday olan hekimler Sağlık Bakanı Koca’nın hekimlerle ilgili açıklamasına dikkat çektiler.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Genel Sekreteri ve yönetim kurulu üyeliğine aday olan Mine Coşkun, ATO'nun Etibba Odalarından bugüne kadar 95 yıldır meslek çıkarlarını savunan bir kurum olduğunu belirtti.

Coşkun, çoğu kez iktidarların hedefi haline geldiğini ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum" çağrısından sonra odanın yoğun üye kaydı aldığını söyledi. Coşkun, özellikle kamu hastanelerindeki asistan hekimlerin hocalarının zorlaması veya baskısıyla üye yapıldığını dile getirdi ve bu durumun iktidarın rolünü düşündürdüğünü belirtti.

Ali Yalçın’a yargı dur dedi! Kuşadası’na lüks villa yaptırmayı akıl edenler.. Ali Yalçın’a yargı dur dedi! Kuşadası’na lüks villa yaptırmayı akıl edenler..

Yönetim kurulu adaylarından Dr. Kemal Oskay, nitelikli sağlık hizmetlerine eşit ve ücretsiz erişimin gerekliliğine vurgu yaptı. Performansa dayalı sağlık hizmeti sunumunun terkedilmesi gerektiğini savundu ve hastanelerin birer şirket, hastaların müşteri ve hekimlerin köle olmadığını ifade etti. Oskay, şehir hastanelerinin iyi hekimlik ve değerler için önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Yönetim kurulu adaylarından Başar Beyoğlu ise özel hastanelerdeki performans ve ciro baskısına dikkat çekti. Beyoğlu, hekimlere şirket kurdurulmasının neredeyse tek çalışma biçimi haline geldiğini ve bazı merkezlerde ücretlerin geç ödenmesinin önemli bir sorun olduğunu belirtti.