Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kuruluşlara yönelik 'Hizmete Özel' olarak gönderilen yazıya ilişkin çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, haberlerde iddia edildiği gibi Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haberler, kamuoyunu yanıltıyor

8 Mart 2024 tarihinde Genel Yatırım ve Finansman Kararları kapsamında izleme ve kontrolü altında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kuruluşlara 'Hizmete Özel' olarak gönderilen yazıya ilişkin basında çıkan haberlerin mesnetsiz olduğunu vurguladı. Bakanlık, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı olduğunu ifade etti.

“Sendikaların bilgi eksikliği var”

Bakanlık, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kuruluşlara yönelik 'Hizmete Özel' olarak gönderilen yazıya atıfta bulunarak, bazı basın yayın organları ve sendikaların, bilgi eksikliği nedeniyle kamuoyunu yanıltıcı haberler ve açıklamalar yaptığını bildirdi. Kamuoyundaki bilgi kirliliğini gidermek amacıyla bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Giyim/Giyecek/Koruyucu Giyim yardımına ilişkin hususlara farklı düzenlemelerde yer verilmektedir. Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile Toplu İş Sözleşmeleri gibi düzenlemelerde bu yardımların ayrıntıları yer almaktadır. Bu sözleşmeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri, koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan personele, görev esnasında giyilmesi gereken giyim malzemelerinin, ayni olarak verilmesini öngörmektedir. Dolayısıyla kuruluşlar, ilgili giyim eşyalarını tedarik ederek kayıtlara almalı ve mevzuat gereğince şartları sağlayan personele dağıtımını gerçekleştirmelidir."

Bakanlığımızca kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerin tetkiki sonucunda bu konuda hatalı uygulamaların gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bunlardan bazıları,

- Kuruluşların temin etmesi ve personele ayni olarak vermesi gereken koruyucu giyim malzemesi karşılığında nakdi, hediye kartı, çek veya kupon olarak personele verilmesi,

- Verilen yardım kapsamında personelin koruyucu giyim malzemesi alıp almadığının kontrolünün kuruluşlarca yapılmaması,

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Mayıs 2024 Raporu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Mayıs 2024 Raporu

- Mevzuatta yer alan şartları taşımayan personele de yardımın yapılması,

- Yardım kapsamında belirlenen giyim eşyasının koruyucu giysi veya eşya vasfının olmaması ve

- Koruyucu giyim yardımı verilen personele hizmeti gereği giymesi gereken giyim eşyasının kuruluş tarafından ayrıca ad verilmesidir.

Kuruluşlara konu hakkında gönderilen yazı Giyim/Giyecek/Koruyucu Giyim Yardımlarının kesilmesi amacıyla değil, aksine söz konusu yardımın toplu sözleşmeler ve mevzuat ile çizilen çerçevede kamu personeline kullandırılmasını sağlamak amacıyla gönderilmiştir.

Mevzuata uygun olarak söz konusu yardımların yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak kuruluşların ve sendikaların üst normlarla çizilen çerçeveyi genişletmesi mümkün bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin de ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi ve gerekli yaptırımlara tabi olmaları hukuk devletinin bir gereğidir.

Bunun dışında yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.