Hazine ve Maliye Bakanlığı 02.04.2024 tarih ve 4 nolu Genelge ile Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı tutarlarını belirledi.

Giyim Yardımı Nedir?

Diğer devlet memurlarına olduğu gibi sağlık personeline yatılan giyecek yardımı da bir kısmı aynıyım çoğunlukla ise nakdi olarak ödenmektedir.  Giyecek yardımından sözleşmeli statüde çalışan Kamu Personeli yararlanamamaktadır. Resmi kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iş yerlerinde görev sırasında giyilmesi zorunlu tutulan giyim eşyaları ayni olarak verilirken, bu kapsam dışında tutulanlara nakdi olarak ödeme yapılabilmektedir. 

Giyecek Yardımı Listesi 2024

Giyecek yardımı, nakdi olarak yapılması durumunda gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılarak kalan tutar ödeme olarak verilmektedir. Giyim yardımı eşyaları personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre düzenlenmektedir. 

Giyim Yardımı 2024

  • Doktor 136,60 TL, 
  • Hemşire 590,94 TL
  • SHS diğer 136,60 TL 
  • Ebe  680,96 TL, 
  • Hizmetli 854,00 TL

Hemşire Giyim Yardımı 2024 Ne Kadar? 

Hemşire Forması 2 Adet : 272,04 TL
Ayakkabı: 191,06 TL
Kep: 101,70 TL
Çorap: 26,14 TL
TOPLAM: 590,94 TL Tutarında giyim yardımı alacaklar.

Hemsire Giyim Yardimi 2024

EBE Giyim Yardımı 2024 Ne Kadar? 

Ebe Forması 2 Adet :293,76 TL 
Ayakkabı: 191,06 TL
Kep: 101,70 TL
Çorap: 26,14 TL
Önlük: 68,30 TL
TOPLAM: 680,96 TL

Aldığı Raporu Kurumuna Vermeyen Memur Görevden Çekilmiş Sayılır mı? Aldığı Raporu Kurumuna Vermeyen Memur Görevden Çekilmiş Sayılır mı?

Ebe Giyim Yardimi 2024

Sağlık Personeli Giyim Yardımı Tutarları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek standart fiyatlar esas alınarak Sağlık personellerine verilen giyecek yardımı eşyalarının kışlık olanları Eylül ve Ekim aylarında verilirken, yazlık eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında verilmektedir. Bunları dışında mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında verilmektedir. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli sağlık personelinin giyecek yardımı ise nakdi olarak değil ayni olarak yani kıyafet olarak verilmektedir.

Saglik Memuru Giyim Yardimi 2024

112 Komuta  ( İl Ambulans Servislerinde Çalışanlar) Giyim Yardımı Tutarları
Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Hemşire ve Şoför)

112 Komuta Giyim Yardimi Ne Kadar 2024

saglik-personeli-giyim-yardimi

Giyecek Yardimi Ayni 1

Giyecek Yardimi Nakdi 1

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine dayandırılarak çıkarılan ve memurlara yapılacak giyim yardımını düzenleyen yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Hizmetli Giyim Yardımı 2024 Ne Kadar?

Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi olarak görev yapan diğer unvanlarda olduğu gibi hizmetli personel için giyim eşyası olarak şunlar verilmektedir: 

  1. Takım elbise,
  2. Ayakkabı 

olarak belirlenmiştir. 

Bu eşyaların tutarları ise;

  • Takım elbise 677,09 TL,
  • Ayakkabı 176,91 TL

Toplam 854,00 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Hizmetli Giyim Yardimi 2024

Sağlık Personeline Verilen Giyecek Yardımı Listesi