Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen gelir vergisi dilimleri 2023 yılı için ne kadar artacağı konusunda açıklığa kavuştu.

Gelir vergisi dilimleri 2023

Gelir vergisi dilimleri 2023 için memurlar ve kamu işçilerini heyecanlandıran gelişme yaşandı. Buna göre önümüzdeki mali takvim döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığının 22 Kasım 2022 tarihli yazısıyla Gelir vergisi dilimleri ne kadar artacak belli oldu.

Yetkili konfederasyon Memur Sen tarafından gelir vergisi dilimleri için adil düzenleme talebi ve 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılmasına yönelik başvurusuna Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta yanıt verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının gönderdiği cevabi yazıda; gelir vergisi dilimleri 2023 ne kadar artacağı konfederasyona bildirildi.

Gelir Vergisi Dilimleri 2023 Belli Oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 22 Kasım 2022 tarih ve E-48678239-205.04-126365 sayılı yazısında, gelir vergisi kanununun mükerrer 123’üncü maddesi uyarınca gelir vergisi tarifesinin gelir dilimi tutarlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak vergi usul kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağı kaydedildi.

Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı aynı yazıda, mevcut tarifenin gelir vergisi dilimleri 2023 yılında yeniden değerleme oranında yani %122,93 olarak artırılacağı ifade edildi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı’nın Memur Sen’e gönderdiği yazıda, asgari ücrette yapılacak olan zam oranına göre asgari ücret istisnası nedeniyle muafiyet tutarlarının da önümüzdeki yıl artacağı kaydedildi. Hazine ve Mali Bakanlığının Gelir Vergisi Dilimleri 2023 ‘de Yüzde 122 Oranında Artacağına dair gönderdiği Resmi Yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yetkili konfederasyon Memur Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği talep yazısında, kamu görevlilerinin gelir vergisi dilimleri nedeniyle %20 ve %27’lik dilime girerek gelir kaybı yaşadıklarını vurgulamış, gelir vergisi dilimlerinden biri olan %15’i aşan kısmın iade edilmesi teklifini Bakanlığa sunmuştu.

Gelir Vergisi Dilimleri 2023

Gelir vergisi dilimleri 2022

Gelir vergisi dilimleri 2022 yılında hükümetin 10 yıldır uyguladığı yeniden değerleme oranında artışa tabi tutulmadı.

Gelir Dilimi Vergi Oranı
32 Bin TL’ye kadar %15
70 Bin TL’nin 32 Bin TL’si için 4.800 Türk Lirası ve fazlası için %20
250 Bin TL’nin 70 Bin TL’si için 12.400 Türk Lirası ve fazlası için %27
880 Bin TL’nin 250 Bin TL’si için 61.000 Türk Lirası ve fazlası için %35
880 Bin TL’den fazlasının 880 Bin TL’si için 281.500 Türk Lirası ve fazlası için %40

Kaldıki artan enflasyon ve beraberinde özellikle gıda ve kira ücretlerindeki fahiş artışlar kamuda görev yapan memur ve işçiyi son aylarda ciddi anlamda olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Sabit gelirli olarak adlandırılan memur ve kamu işçileri için enflasyonun olumsuz etkilerinin telafisi nedeniyle gelir vergisi dilimleri 2023 yılında gözden geçirilmesi isabetli bir karar olacaktır. Öte yandan Bakanlığın Memur Sen’e gönderdiği yazıda, konfederasyonunun 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere vergi dilimlerinde 6 aylık enflasyon farkı oranında artış gerçekleştirilmesi yönündeki talebi gerçekleştirilmemiştir. 

2023 Gelir Vergisi Dilimleri

Memur gelir vergisi nasıl hesaplanır 2023?

Memur gelir vergisi nasıl hesaplanır sorusunun cevabını merak eden çalışanlar için gelir vergisi hesaplama formülünü basit bir örnekle yanıtlamak istedik.

  • Gelir Vergisi= Yıllık Elde Edilen Gelir/Vergi Oranı formülü ile bulunmaktadır.
  • Gelir Vergisi= (28.000 TL/100) x15 = 4.200 TL ödenmesi gereken vergi tutarı olarak bulunmaktadır.
  • Yıllık geliri 47.000 TL olan bir çalışanın vergisi iki farklı şekilde bulunur. Gelir vergisinin 70.000 TL’lik bölümü için %15 oranında kesinti yapılır.

Gelir Vergisi = (32.000/100) x15= 4800 TL olarak bulunmaktadır. 2000 TL’lik gelir ise %20 oranına tabi tutulacağı için (15000/100) x20 formülünden 3000 TL bulunmaktadır. Yani 47.000 TL geliri olan bir çalışanın ödeyeceği vergi tutarı 4800 TL + 3000 TL hesaplamasından 7800 TL olarak bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27.12.2022 tarihli GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ üzerinden daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. "Memur ve Çalışanların Gelir Vergisi Dilimlerinde Değişiklik Yapıldı" başlıklı haberimizden 2023 yılına ait Maliye Bakanlığı duyurusuna erişebilirsiniz.

Memur maaşlarında vergi dilimi nedir?

Memur maaşlarında vergi dilimi kesintisi aylık gelirlerin toplamından, bulunulan takvim yılı içerisindeki toplam gelirlerde göz önünde tutularak belirli oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi ise memurun aylık net maaşında gözle görülür azalış meydana getirmektedir. 

Kamu çalışanının aylık aldığı ücretlerinde artış yapılmadığı halde, gelir vergisi matrahı hesaplamasından dolayı yıllık toplam gelirinin artış göstermesi gerekçesiyle Gelir Vergileri üst dilimlerden yapılan vergi kesintileri sonrası memur ve kamu işçisinin aylık net ücreti azalmaktadır.

DİLİM TUTARLARI

2022

2023 YILINDA UYGULANACAK

YILINDA UYGULANAN

TUTAR (YDO: %122,93)

TUTAR

1. Dilim (%15)

32.000

70.000

2. Dilim (%20)

70.000

150.000

3. Dilim (Diğer) (%27)

170.000

370.000

3. Dilim (Ücret) (%27)

250.000

550.000

4. Dilim (%35)

880.000

1.900.000

5. Dilim (%40)*

880.000

1.900.000

Gelir Vergisi Hesaplama Örnekleri

Sağlık Personeli 1 Yılda Ne Kadar Vergi Ödüyor? Tablolu Anlatım içeriğimizden sağlık personelinin ödediği vergi tutarlarına dair haberimize, Gelir Vergisi Genel Tebliği Sonrası Memurun Vergisinde Ne Değişti? makalemizden de 2022 yılı gelir vergisi ödemelerine ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı! Örnekli Anlatım! haberimizden de gelir vergisi dilimleri ile ilgili başka bir haberimize erişebilirsiniz.

Bordroda gelir vergisi ne demek?

Bordroda gelir vergisi olarak yer alan tutar, kamu çalışanlarının elde ettikleri aylık geliri üzerinden devlet tarafından kesilen vergi türüdür. Gelir vergisi tutarı, kişinin yıl boyunca elde ettiği maaş ücret kazancı üzerinden belirlenir.

Gelir vergisi dilimleri 2023 yılında 2022’de olduğu gibi;

  1. %15,
  2. %20,
  3. %27,
  4. %35

gibi dilimlerle çalışanlara uygulanacak. Bu uygulama 193 sayılı gelir vergisi kanununun 61’inci maddesinde ücretin tanımı yapılarak yine aynı kanunun esas tarife başlıklı 103’üncü maddesinde gelir vergisine tabi gelirlere uygulanacak vergi tarifesi hükümlerine göre mevzuatta yer almaktadır.