Şırnak Valiliği tarafından 6 yıl önce açılan davanın gerekçe gösterilerek 10 Nisan tarihinde aile hekimliği sözleşmesini askıya aldığı Şırnak Tabip Odası önceki dönem başkanı olan Dr. Serdar Küni’nin görevini iade edildiği öğrenildi.

Eski Tabip Odası başkanı ile ilgili Türk Tabipler Birliği bir açıklama yaparak Dr. Küni’nin 28 Temmuz’da görevine iade edildiğini duyurdu.

Türk Tabipler Birliği baskı ve sindirme uygulamaları olduğunu öne sürerek her koşulda iş güvencelerini, özlük hakları, emek ve mesleki değerleri ile halkın sağlık hakkını savunmak için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.