Altın Sen Kurucu Genel Başkanı Erdem Özcan, kuruluşlarını 19 Mayıs Türk Kurtuluş Savaşı’na ithaf ettiklerini söyledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Altın-Sen) Kurucu Genel Başkanı Erdem Özcan, 19 Mayıs Türk Kurtuluş Savaşı'na ithaf ettikleri sendikalarının kuruluşunu duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi.

Birlikte mücadele için Altın Sen kuruldu

Başkan Özcan, yaptığı açıklamada kamu kurumlarında çalışan sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirmek, çözüm önerileri sunmak ve birlikte mücadele etmek amacıyla Altın-Sen'in kurulduğunu belirtti.

Sendikamızın amacı moral motivasyonu yükseltmek

Başkan Özcan, sendikanın amacını sağlık alanında yaşanan şiddetin önlenmesi, sağlık çalışanlarının mali haklarının insanca seviyeye yükseltilmesi, özlük haklarının genişletilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve atamalarda liyakate önem verilerek sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun en üst düzeye çıkarılması olarak sıraladı.

Atatürk’ün Samsun’a başlattığı yolculuğa ithaf ediyoruz

Özcan, Altın-Sen'in emekçilerin tüm beklentilerine uygun bir sendika olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Altın Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'nı Aydın'da kurmaya karar verdik ve resmi işlemler tamamlandıktan sonra 19 Mayıs 2024'ü sendikamızın doğum tarihi olarak belirledik. Kuruluşumuzu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı yolculuğa ithaf ediyoruz. Altın-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi olacak ve tüm emekçiler, daha önce tanışmadıkları kadar farklı ve beklentilerine uygun bir sendika ile karşılaşacaklar.”

Mevcut sendikalar memurunun güvenini sarstı

Başkan Özcan, mevcut sendikaların memurların güvenini sarsarak itibarlarını kaybettiğini belirterek, gerçek işleyişten uzak olduklarını vurguladı.

Tüm sendikalar aynı rengin farklı tonları

Özcan, şunları ifade etti: “Bugün bu sektörde birçok sendika var ancak hepsi aynı rengin farklı tonlarıdır, hepsi aynı hedefe odaklanmıştır. Bu sendikalar, üye sayısına ve mali gelirlerine bağlı olarak sadece yönetim kadrosunun konforlu yaşamını düşünmektedir.

Bu sendikalar, üyelerini temsil etmek ve özlük haklarını savunmak yerine kendi çıkarlarını öne çıkarmışlardır. Bu sendikalar memurların umudunu kırmış ve sisteme olan güvenlerini sarsmıştır. Dolayısıyla bugün itibarıyla bu sendikalar yok hükmündedir çünkü gerçek bir sendika olsalardı, sağlık çalışanları üç farklı maaş almak zorunda kalmazdı ve emeklilik maaşlarında dengesizlik olmazdı.”

Özcan, sendikaların toplum nezdindeki itibarını kaybettiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Sahada sendikalar nasıl tanınıyor, hiç merak ettiniz mi? Biz söyleyelim; Üye aidatlarıyla yüksek maaş alan, lüks araçlara binen, lüks yaşam tarzı sürdüren, üyelerini oyalayan ve kandıran, pişkin, utanmaz, koltuk sevdalısı kişiler olarak tanınıyorlar. Suçüstü yakalandınız, maskeleriniz düşüyor ve daha fazla emekçinin umudunu kırmaktan vazgeçin, özür dileyin ve dükkanı kapatın.”

Sağlık Çalışanlarına Liyakatsiz Atamalar Yeter! Sağlık Çalışanlarına Liyakatsiz Atamalar Yeter!

 Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına, sendika üyelerine ve iş yeri temsilcilerine seslenen Başkan Özcan, “Gelin Altın-Sen'de buluşalım ve gerçek sendikacılık yapalım. Sorunlarımızı birlikte çözelim, eylemler düzenleyelim ve sorunlarımızı çözülene kadar mücadele edelim.