Ankara Tabip Odası seçimleri, sağlık alanında önemli bir dönemeç oluşturuyor. Ankara Çağdaş Hekimler, hekimler arasında yer alan steteskoplu kalp logosunu daha fazla canlılık kazandırmak için katılım çağrısında bulunuyor.

Yerel seçimlerin ardından nisan ayının ikinci yarısında tabip odalarında seçim süreci başladı. Yerel seçimlerin muhalefet lehine sonuçlanması beklenmedik bir gelişme olsa da, atmosferin genel olarak olumlu bir şekilde değişeceği ve hareketlenme getireceği düşünülüyor. Ancak, 21 ve 28 Nisan'da yapılan tabip odası seçimlerine katılımın beklenenden düşük olması, yerel seçimlerin muhalif hekimler arasında bir enerji artışına neden olup olmadığı konusunda çelişkili gözlemlere yol açtı.

Yerel seçimlerin, sadece bir başlangıç umudu olabileceği düşünülürse, ihtiyaç her alanda daha etkin bir şekilde örgütlenmek ve temas kurmaktır. Bu bağlamda, seçimlere katılım önemli bir ölçüttür. Örgütlenmeyi artırmak kolay olmayabilir, ancak 5 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler bir katılım sınavı olarak görülebilir.

Türkiye'nin en büyük iki tabip odası olan İstanbul ve Ankara tabip odalarının seçimleri önemlidir. Ankara ve İstanbul, her ikisi de kritik öneme sahiptir. Ancak, Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Tabip Odası'na ve seçimlerine özel bir önem verdiği bilinmektedir. Ankara'ya yapılan kadro atamalarıyla birlikte bürokratik kadrolarla bir araya gelindiğinde, ciddi bir güç birliği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, mevcut sağlık politikalarına karşı duran hekimlerin zorlu bir mücadelesi olabilir.

Ankara Tabip Odası (ATO), 13 bin 500 üyesiyle önemli bir yapıya sahip. ATO seçimlerindeki liste çeşitliliği, genellikle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Büyük Kongresi'nde benzer bir seyir izler. Bu sefer süreç, Ankara'da üç farklı grup olarak başladı. Geleneksel olarak sağda yer alan gruplar, "siyaset yapmayan, sadece hekim haklarıyla uğraşan tabip odası" sloganını benimseyen ve iftar yemekleri düzenleyen iki iddialı grupla son iki haftaya kadar devam etti.

Hatay’da Sağlık Personelinin Zor Şartlar Altındaki Mücadelesi Hatay’da Sağlık Personelinin Zor Şartlar Altındaki Mücadelesi

Ancak muhtemel telkinlerle Beyaz Önlük Dayanışması gibi tek bir gruba odaklanılmış durumda. Beyaz Önlük Dayanışması'nın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 7 Aralık 2023 tarihli "Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum" sözlerinden ilham aldığı görülüyor. Ayrıca, Türk adını taşıyan bir meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği'nin tabip odası için "ATO'yu Türk hekimlerine emanet ediniz" gibi ifadelerle en yetkili makamların takdirini ve desteğini kazanmaya çalıştığı görülüyor. Cumhurbaşkanı'nın ("Türk Tabipleri Birliği'nin başındaki Türk ifadesi bunlara yakışmıyor" dediği) ve MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin ("Türk ismi kaldırılmalıdır" dediği) söylemlerine benzer ifadeler kullanan Beyaz Önlük Dayanışması, genç ve "yeni/farklı" bir grup olduğunu vurguluyor.

Solda ise Ankara Çağdaş Hekimler bulunuyor. Daha fazla kadın adayı gösteren Ankara Çağdaş Hekimler listesi, pandemi döneminde bilimsel yaklaşımları ve kamuoyunu doğru bilgilendirme çabalarıyla tanınan isimlerden oluşuyor. Alpay Azap, Esin Şenol, Murat Akova gibi öğretim üyeleri ve Ankara Tıp Fakültesi'nin eski dekanı Şehsuvar Ertürk gibi isimler de bu listede yer alıyor. Ankara Çağdaş Hekimler, "ATO Sağlık Bakanlığı'nın bürosu olmayacak" sloganını taşıyor. İkinci yüzyılında demokratik, laik, eşit, özgür, barış içerisinde bir Cumhuriyet’in herkese ulaşabilen, eşit, nitelikli, ücretsiz, toplumcu bir sağlık hizmeti veren mutlu hekimleri olma özlemini dile getiriyorlar.

Ankara’da hekimlerin yerel seçimlerin “rehavetiyle” mi yoksa kendilerine yüklediği sorumlulukla mı davranacakları merak konusu. Son 3-4 ay içerisinde çok sayıda yeni üye kaydı yaparak çok ciddi bir teşkilat yapısı olduğunu somutlayan ve siyasal iktidarın desteğine aday Beyaz Önlük Dayanışması’nın mevcut iktidarın tabip odalarına ilişkin özlemlerinin ruh ikizi/tamamlayanı olma halini harmanlayarak seçimlere asılacağı aşikâr.

Ankara Çağdaş Hekimler dünden bugüne biriktirdiklerinin üzerine mevcut sağlık politikalarına muhalifliklerini kelimenin gerçek anlamıyla bilimsel ve donanımlı bir içerikle, organik ve kolektif bir tarzla, tabip odasının dört duvarı dışında, birimlerde yürütebilmenin yollarını -yeniden- arıyorlar. Sağlık Bakanlığı’nın adımlarının hekimlerdeki karşılığını, değişen hekimleri daha iyi kavrayabilmenin, emeğiyle geçinen geniş hekim kitlesinin bilimsel yöntemle “analizinin” daha etkili eylemlerin yol göstericisi olacağını düşünüyorlar. Hekimlerin ve hekimliğin bugünü ve geleceği üzerine daha çok konuşmanın sağlıkta toplum sözleşmesinin temellerini kaybettiği süreçte ufuk açıcı olacağını ve önümüzdeki “işi” görünür kılacağını tartışıyorlar. Sağlık alanında donanımlı ve örgütlü varoluşun toplumsal sorumlulukları daha iyi yerine getirmeyi sağlayacağını ve “hekim hakları” ile toplumsal sorumlulukları arasında bir ikilem olmadığını biliyorlar. Nihayetinde kendi değerlendirmelerini eleştirel olarak yapıyorlar.

Kısacası yeni döneme adımın başlangıcı olarak 5 Mayıs’ta yapılacak oda seçimleri, özel olarak da Ankara Tabip Odası seçimleri çok önem taşıyor. Ankara Çağdaş Hekimler Ankara’daki hekimlere logolarındaki steteskoplu kalbe daha çok can vermek üzere katılım çağrısı yapıyor.

Başar BEYOĞLU / ATO YK Adayı, Dr.