PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sabit Ek Ödeme Yüzde 20 Zamlandı! İşte Diğer Haklar

Toplu sözleşme görüşmeleri geçtiğimiz gün uzlaşmayla sonuçlanmıştı. Sağlık personellerinin yakından takip ettiği maaş artış oranları 2022’de yüzde 5+7, 2023’te de yüzde 8+6 artırılması kararı alınmıştı. Diğer taraftan sağlık personellerinin sabit ek ödemelerinin yüzde 20 artırılması merakla beklenen bir başka karardı ve o karar bugün resmi gazete'de yayımlandı.

Mevzuat 25.08.2021, 08:01 13.01.2022, 17:31 Güler Sağlam
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sabit Ek Ödeme Yüzde 20 Zamlandı! İşte Diğer Haklar

DÖNER SERMAYE SABİT EK ÖDEMESİNE %20 ZAM GELDİ!

Sağlık çalışanlarının döner sermaye sabit ek ödemeleri "

Bu düzenlemenin 2022 Ocak ayında hayata geçmesiyle beraber sağlık çalışanlarının sabit ek ödemelerinde gözle görülür derece yaklaşık 400 TL civarı artış olacağı öngörülüyor. Bilindiği üzere sağlık çalışanlarının büyük bir çoğunluğu sabit ödeme dışında herhangi bir ek ödeme alamamaktaydı. Döner sermaye sabitine ek olarak getirilen %20’lik zam sağlık çalışanlarının ek ödeme mağduriyetini kısmen gidermiş olacağı görülüyor. Yeter mi tabiki yetmez, çünkü şuanda sürekli işçi kadrolarında çalışan personelle aynı maaşı alan GİH ve SHS personellerinin olduğu bilinmektedir. 

SABİT EK ÖDEMEYE GELEN YÜZDE 20'LİK ZAMDAN; 

- Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Anestezi, Radyoloji, Tıbbi Sekreter gibi sağlık hizmetleri sınıfı,
- Tekniker, teknisyen, mühendis gibi teknik hizmetler sınıfı,
- Vhki, Hizmetli, Şöför, Memur, Şef vb. Genel İdari Hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan bütün sağlık çalışanları döner sermaye sabit ek ödemesi %20 zammından faydalanacaklardır.

Ocak 2022 zamlarıyla güncellenen son rakamlar için tıklayın

Öte yandan üniversitelerde ve Adli Tıp Kurumunda görev yapan sağlık çalışanlarının da bu haktan faydalanacağı belirtildi.

TOPLU SÖZLEŞME METNİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLER

Yiyecek yardımı

Madde 1 - Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği Ek 1. Maddesi hükümleri yataklı tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli personel hakkında da uygulanır.

Performans puanı

Madde 2 - Sağlık bakanlığı 112 Acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri acil tıp teknikeri ve sağlık memuru acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini yürüten personelin 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı kanunun 5 maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 15 puan daha ilave edilir.

Mesleki üst öğrenim

Madde 3 - Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık hizmetleri sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon ünvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir.

Tabip dışı personelin ek ödemelerinin aylıklar ile birlikte ödenmesi

Madde 4 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrasının 6. cümlesi hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay ayrılıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

Ek ödemelerin aylıklar ile birlikte ödenmesi

Madde 5 - 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı kanunun 58. maddesinin ikinci fıkrasının 3. Paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemeler herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklar ile birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı anılan maddeler uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir saglikpersonelihaber.net

112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek ödemesi

Madde 6 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrasının 3. cümlesi hükmü sağlık bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel sözleşmeli personel dahil hakkında da uygulanır

Nöbet ücreti

Madde 7 - (1) 657 sayılı kanunun ek 33 maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için yüzde yirmi beş artırımlı ödenir.

(2) Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenir

Ek ödeme

Madde 8 - 209 sayılı kanunun ek 3. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca personele yapılacak ek ödemenin net tutarı bir gün 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 9. Maddesi uyarınca kadro ve görev ünvanı veya pozisyon ünvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz

Vekalet durumunda ek ödeme

Madde 9 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro ünvan katsayısına uygulanabileceği şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde bir gün vekalet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır

Fark ödemesi

Madde 10 - 209 sayılı kanunu 5 maddesi, 2547 sayılı kanunun 58 maddesi ile 2659 sayılı kanununun 30. Maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 9. Maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyonlarına bir gün kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil 1 ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir

Özellik arz eden birimlerde çalışanların ek ödemesi

Madde 11 - Sağlık bakanlığı'nda görev yapan ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarda çalışan personelin sözleşmeli personel dahil bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir

Entegre hastaneleri özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi

Madde 12 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrasının 3. Cümlesi hükmü sağlık bakanlığı'na bağlı E2 ve E3 tipi hastanelerin aynı birimlerinde görev yapan personelin sözleşmeli personel dahil hakkında da uygulanır

B2 tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi

Madde 13 - 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40 oranındaki ek puan, 1. Basamak sağlık kuruluşlarına entegre olan B2 tipi 112 istasyonları için de uygulanır

Geçici görevlendirilenlerin ek ödemesi

Madde 14 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden sözleşmeli personel dahil resen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır

Sağlık tesisi kalite katsayısı

Madde 15 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca yapılan ek ödemelerin hesaplanmasında sağlık tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz

Üçüncü Seviye acil servis ve 3. Seviye yoğun bakımlarda görev yapanlara ek puan

Madde 16 -  3. Seviye acil servis ve 3. Seviye yoğun bakımlarda görev yapanların yönetmelikte öngörülen performans puanlarını ek 0,10 puan ilave edilir

112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro ünvan katsayısı

Madde 17 - 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro ünvan katsayısı 0,50 olarak uygulanır

Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin hizmet alanı kadro-unvan katsayıları

PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
Madde 18 - sağlık bakanlığı'na bağlı E2 ve E3 tipi entegre ilçe devlet hastaneleri nin 209 sayılı kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrasının 3. Cümlesinde belirtilen birimlerde görev yapan personelin hizmet alanı kadro-unvan katsayıları 0,50 olarak uygulanır

Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele ek puan

Madde 19 - Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasını yüzde 7'si oranında ek puan verilir

Uzman hemşire ve uzman ebelerin özel hizmet tazminatı

Madde 20 - 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı hemşirelik kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun kapsamında uzman ebe ünvanını ibraz edenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli 2 sayılı cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir

Bağlı sağlık tesislerinde görevli tabip dışı personele döner sermaye ek ödemesi

Madde 21 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Yüzde "150" oranı;

(a) Afet ve acil durum yönetimi başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel sözleşmeli personel dahil için yüzde 200

(b) Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde bulunmakla birlikte (a) bendinde belirtilenler dışındaki sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için %180, olarak uygulanır

112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personele tayin bedeli verilmesi

Madde 22 - Sağlık bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğinin ek ikinci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara bir gün döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 22/6/1978 tarihli VE 2155 sayılı kanuna göre tayin bedeli verilir bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hazine ve maliye bakanlığının görüşü üzerine sağlık bakanlığınca belirlenir

Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların kadro görev ünvan katsayıları

Madde 23 - Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte yer alan kadro görev ünvan katsayıları konusunda çalışma yapılacaktır

Yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi

Madde 24 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesi, 2547 sayılı kanunun 58 maddesinin c fıkrası ile 2659 sayılı kanununun 30. Maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri döner sermaye ödemelerinde çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilmez

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

Madde 25 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan yüzde 150 ibareleri % 170 olarak uygulanır

Adli tıp kurumu başkanlığında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

Madde 27 -  2659 sayılı kanun 30. Maddesi ikinci fıkrasında yer alan yüzde 150 ibaresi yüzde 170 olarak uygulanır

Kadro ünvan katsayısı

Madde 28 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları, 0,10 puan eklenmek suretiyle uygulanır

Sözleşmeli personelin yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi

Madde 29 - 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 42. Maddesi uyarınca sözleşmeli personele yapılan ek ödemelerin belirlenmesinde ayda 5 gün eve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilmez

112 Acil sağlık hizmetleri çalışanları zorunlu eğitimleri

Madde 30 - 209 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışanların ilgili mevzuatı uyarınca almak zorunda oldukları zorunlu eğitimlerinde geçen görevlendirme süreleri yılda 10 günü geçmemek üzere, söz konusu eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilenlerin ise görevlendirme süreleri yılda 20 günü geçmemek üzere çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilmez

Diş tabipleri döner sermaye ek ödemesi

Madde 31 - Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastaneleri ne bağlı E2 ve E3 tipi entegre ilçe Devlet hastanelerinde çalışan diş tabipleri nin bağlı olduğu ağız ve diş sağlığı merkezi veya diş Hastanesi'nin sağlık tesisi puan ortalamasının %80'i esas alınarak hesaplanan ek ödeme tutarı ile görev yaptığı ilçe devlet hastanesinde kendi tıbbi işlemler puan üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarı larından yüksek olanı esas alınarak ek ödeme yapılır ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan ve döner sermaye ödemesi hastane ortalamasının altında kalan diş tabipleri ne hastane ortalamasından döner sermaye ek ödemesi yapılır

İcap nöbeti

Madde 32 - Sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmak üzere yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği icap nöbeti ne ilişkin hükümlerine dair gerekli çalışma yapılacaktır

Sağlık hizmetleri sınıfı

Madde 37 - 657 sayılı kanunun 36. maddesinde yer alan "III- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ" ibaresinin "III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEMESİ

Madde 38 - 657 sayılı kanuna tabi tabip dışı personelden 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 42 maddesinin 12. Fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlere, aynı maddenin 14. Fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemenin net tutarı bir gün 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 9. Maddesi uyarınca kadro ünvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz

Sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimi

Madde 40 - 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun geçici 9. Maddesi hükümleri 01/01/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmaya devam edilir.

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği

Madde 41 - Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliği clarine ilişkin sınavlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumların bütçe ödenekleri ile ilgili tedbirlerini almak suretiyle düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktır

Nöbet muafiyeti

Madde 42 - 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan devlet memurlarından 657 sayılı kanunun 1. Maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bulunanlara, aynı kanunun 4. Maddesinin b fıkrası uyarınca süt izni süresinin tamamlanmasını müteakip taleplerine bağlı olarak gece nöbeti görevi verilebilir

Milli parklardan yararlanma

Madde 43 - Bu hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonların da bulunan personelden 008 1983 tarihli ve 2873 sayılı milli parklar kanunu kapsamında yer alan ve doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü tarafından işletilen milli parklar ve tabiat parklarına girişlerde ücret alınmaz

İdari izinlerde nöbet ücreti

Madde 44 - 657 sayılı kanun ek 33 maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara bir gün çalıştıkları süre ile orantılı olarak izin kullandırılır izin kullandırılması nın mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan süreler karşılığında ilgililere 657 sayılı kanunun ek 33 maddesi kapsamında nöbet ücreti ödenir

İlave ek ödeme puanı

Madde 45 - 4 ve 5 .maddelerin birinci cümlelerinin uygulanmasında 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre belirlenen ek ödeme oranları yüzde yirmi artırımlı uygulanır.

TOPLU SÖZLEŞME METNİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
Yorumlar (64)
Haram olsun 6 ay önce
Memur sen in doktor düşmanı olduğu bir kez daha tescillendi hekim dışı sabit döner artırımına imza atanları Allaha havale ediyoruz. Dr olupta da halen memur sen de üye olanlar var ise derhal istifa edin. biz 30 kişi ediyoruz bu gün.
sana iki katı haram olsun 4 ay önce
senelerdir adaaletsiz bir şekilde döner sermaye dağıtılıyor. o zaman nerdeydı aklın. o zaman bilmiyormuydun haramı helali. senin gibi bencillere de benim hakkım 2 kez haram olsun. bizim hakkımızdan aldıkların acıtarak senden çıkar inşAllah ( sadece senden ) ayrıca lafım bu zat gibi bencillere.
Dr uzm 5 ay önce
Hekim dışında kalan saglık pers arkadaşlar gerçekten çok düşük alıyordu gerçekleri konuşmak lazım..
MEMO ERO 5 ay önce
2 senedir kapıdan order uzatıp sonra 20 25 bin alan uzman ile hasta ile birebir temas halinde bulunan hemşire 500-1000 tl verdiler o zaman bu adaletsizlik için neden ses çıkarmadınızda burada 300 tl için yaygara koparıyorsunuz bencil insan..
Asdgdhfhs 5 ay önce
Enteresan. Eğitim araştırma hastanesinde görev yapıyorum. Uzmanlar, asistanların üzerinden ne ameliyat ne öğleden sonra pol hastası acili saymıyorum bile zaten servis ortalık malı, asistan Dr ğzerinden geçinsin. Vursun dibine tavanın, adamın eli bişeye değmiyor para ona gidiyor. Asistan doktor la hemşire tekniker vs işi yapıyor. Para almıyor. Bütün hizmetler uzman Dr a. Herkes tezgahı kurmuş kardeşim bu ülke de.
Ayhan.S,ZEDE 5 ay önce
HALO DAYI DOKTOR OLMAZSA SEN OKEYE DÖNERDİN. NE İŞ YAPACAKSIN DOKTOR OLMAYAN YERDE.DOKTOR İSTİFA EDER ÇALIŞIR . SEN NE HALT EDERSİN . SİZE VERİLİYOR TAMAM HEKİM NİYE AYRI TUTULUYOR. ZATEN EK ÖDEME ÇOĞU YERDE BİTTİ. HERKES SABİTE DEVAM
hst 5 ay önce
doymadınız
Halo dayı 6 ay önce
Geç kalma hemen istifa et sen olmasanda oluruz biz
Sağlikta sağlık 6 ay önce
Doktor olupta 5 ila 20 bin arası ek ödeme alırken diğer çalışan sağlık personeli 0 lira ödeme alırken sesiniz çıkmıyordu ucu size dokununca konuşuyorsunuz birlik beraberlik yok.
Ayıptır 6 ay önce
Bakanlık Doktorlara çalışıyor hep yetmiyor mu? Yani 20 yıldır ilk defa 400 tl emekliliğe yansımayan bir artış oldu hemen hönkürmeye başladınız. Ayıptır ya!
Dr 6 ay önce
Tabip dışı olması da çok enteresan
ismail 6 ay önce
Arkadaş ne kadar çok doktor düşmanı var ya, hakim savcı ile kendini bir tutan mübaşir varmı acaba, ben okul hayatım boyunca dirsek çürütmüş öss de ilk 1000 e girmişim, yetmemiş 6 yıl en zor Tıp fakültesi okumuşum, sonra 5 yıl uzmanlık eğitimi almışım. Aldığım paraya ne kadar çok göz koyan var. Bu ülkede yeterince çalışarak orta sınıf olabilecek tek meslek grubuyduk artık sayelerinde alt sınıf olduk. Siz belki dr değilsiniz ama çocuklarınız birer dr adayı ve fakirseniz geçmiş olsun hayatlarını kurtarma ihtimali artık yok boşuna da tıp okutmayın zaten. Bu ülkede sadece mütahitler ya da siyasiler bmw mersedes audiyi hakediyor başkasına haram.
Samet 6 ay önce
ilk 1000 e girip adam olayan sizler varya 400 tl çok görüyorsunuz memura o.ç ları
dis hekimi 6 ay önce
doktordan dis hekiminden al dagit....alan kisiler otursun bizim yerimize hasta baksinlar
hahahha 5 ay önce
ula daha kan yorumlayamıyorsunuz komiklik yapma.
Samet 6 ay önce
lan altı üstü diş tabibisin birde konuşuyorsun ite bak doktor olup adam olmayan çoğunluk kimse sizi çoban yapmaz a.q çocukları
Doc 6 ay önce
Sabit ek odeme zammi doktor disindakilere gelmis. Hem doner sermayesini bitirdiniz doktorun hem de zamlardan da ayri tutuyorsunuz.Allah belanizi versin. Doktorlar yurtdisina ozele gidince napacaksiniz bakalim.
Uzman Doktor 6 ay önce
Hekimlerin parasını kesip hekim dışı personele sus payı verdiler. Bugün oh olsun diyenler kapımızda hocam hastamıza bakar mısın diye yalvarırken söylenecek tek şey var: "Randevunuz var mı?" Şu saatten sonra sağlık sene üye olarak kalmaya devam eden doktora da randevusuz hasta bakana da hakkım haram olsun.
Ayhan 5 ay önce
HERKESE VERİLMELİ İDİ
AYHAN 5 ay önce
OY DEPOSUNA GÖRE KIYAK. HAZİNEDE PARA YOK.O ZAMAN DOKTORDAN AL DİĞERLERİNE VER .ÖZET BU
Doktor erol bey 6 ay önce
Hekim sabit odemesine yuzde yirmi zam yok galiba cunku yararlacak personeller arasinda adi gecmiyor bilen varmi
Sağlık Personeli 6 ay önce
Doktorlara sabit ek ödeme yok mu şimdi?
Sağlıkçiii 6 ay önce
Yok kardeşim aldığınız ek dönerlere sayın diyorlar sağlık personeli 0 alırken sizin 10 bin ve civarı aldığınız ek ödeme varya ona.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
-5
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?