Sürekli İşçinin Görev Alanı İle İlgili Hastane İdaresine Bırakılan İnsiyatif! Sürekli İşçinin Görev Alanı İle İlgili Hastane İdaresine Bırakılan İnsiyatif!

3 + 1 olarak bilinen 45/A sözleşmeli statüde göreve başlatılan sözleşmeli sağlık personelleri atandıkları tarihten sonra kurumlarında 3 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra 30 gün içinde talepte bulunmaları durumunda aynı yerde aynı unvandaki memur kadrolarına atanabiliyorlar. Ancak en az 1 yıl daha aynı yerde görev yapma zorunlulukları bulunuyor. 

Sözleşmeni sağlık personeli, can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanamamaktadır. Aile birliği ve benzeri mazeret atamaları da bu kısıtlamaya dahildir.

26 Ocak 2023 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeli personel için bazı önemli düzenlemeler yer alıyor. 

Bu düzenlemeler, sözleşmeli personelin görev süresi, atanma koşulları, disiplin işlemleri ve izin hakları gibi konuları kapsamaktadır. İşte detaylar:

- Atandıkları tarihten itibaren 3 yıl boyunca aynı yerde aynı unvanlı memur kadrolarında çalışan personel, talepte bulunmaları halinde aynı yerde görevlerine devam edebileceklerdir.

- Sağlık sebepleri ve can güvenliği hariç olmak üzere, personel 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. (Aile birliği gibi istisnai durumlar hariç)

- Disiplin ihlalleri durumunda, devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümleri uygulanacaktır. Ancak, ciddi disiplin ihlalleri durumunda disiplin kurulu kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine son verilecektir.

- Sözleşmeli personelin sözleşmesi, belirli koşullar altında kurumlarca feshedilebilecektir. Ayrıca, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheden personel, belirli bir süre boyunca yeniden istihdam edilmeyecektir.

- İzinler konusunda ise çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Personelin yıllık izin hakkı bulunacak ve kullanılmayan izinler, bir sonraki sözleşme dönemine aktarılabilecektir. Ayrıca, doğum, evlilik, hastalık gibi durumlar için belirli sürelerde ücretli izinler verilecektir.

- Sözleşmeli personelin çocuğunu evlat edinmesi durumunda da belirli bir süre izin verilecektir. Ayrıca, refakatçi olmadığı takdirde hayati tehlike arz eden yakınları için de ücretli izin hakkı tanınacaktır.

- Sağlık sorunları nedeniyle resmi rapor ile belgelenen durumlar için yılda belirli bir süreyi aşmayacak şekilde ücretli hastalık izni verilebilecektir.