Aile hekimlerinin son 8 yıl içerisinde, herhangi bir disiplin cezası almaları durumunda, memurlara verilen aylık derece yükseltilmesinin aile hekimleri için de uygulanmasının önü açıldı.

Aile hekimlerinin önü açıldı

Manisa 2. İdare Mahkemesi, 657 sayılı kanunun 64. maddesinin 4. fıkrasının, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır" hükmünün Aile Hekimleri sözleşmeli personel için reddedilmesine ilişkin bir davanın sonucunda idarenin başvurusunun reddini iptal etti. Bu kararla birlikte Aile Hekimlerinin, diğer kamu hekimleri gibi bu haktan yararlanmasının önü açıldı.

Talep reddedilmişti

Manisa'da Aile Hekimliği yapan bir sendika üyesi adına yapılan başvuruda, 657 sayılı kanunun 64. maddesinin 4. fıkrasına dayanılarak, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır" hükmü gereğince kendisine kademe ilerlemesi uygulanması talebi, il sağlık müdürlüğünce "Aile Hekimlerinin 657'li olmadığı" gerekçesiyle reddedilmişti.

Sürekli İşçinin Görev Alanı İle İlgili Hastane İdaresine Bırakılan İnsiyatif! Sürekli İşçinin Görev Alanı İle İlgili Hastane İdaresine Bırakılan İnsiyatif!

Bunun üzerine sendika tarafından idare mahkemesine dava açıldı. Manisa 2. İdare Mahkemesi, sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan davacının, sözleşmeli olarak çalıştığı sürece kadrosu ile ilişkisinin devam ettiğini, sözleşmeli olarak geçirdiği sürelerin kazanılmış hak derece ve kademelerinde değerlendirilerek her yıl işlem yapıldığını belirtti.

Ayrıca, sözleşmeli aile hekimlerine yönelik öngörülen ihtar puanı uygulamasının, 657 sayılı Kanun'da düzenlenen disiplin cezası hükümleriyle benzer nitelik taşıdığına dikkat çekti.

Mahkeme, davacının son sekiz yıl içinde herhangi bir ihtar cezası alıp almadığının değerlendirilmesi gerektiğini ve bu nedenle talebinin reddedilmesinin hukuka uygun olmadığına hükmetti ve idarenin red işlemini iptal etti.