Kurumlar Arasındaki Giyim Yardımı Adaletsizliği: 3 Bin 500 Lira Giyim Yardımı Alan da Var, Sağlıkçı Gibi 35 Lira Alan da Var!

KİT'ler arasında bile giyim yardımında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin TİGEM personeli en fazla 500-600 alırken EÜAŞ' ta giyim yardımı rakamı 3500-4000 TL olduğu bilinmektedir. Sağlık personeline ise giyim yardımı olarak sadece 35 TL yattı. 35 Lira ile sağlık personeline yatarken, 1 takım alt üst forma ortalama 120 lira. Sadece üst forma almak istese 70 lira. Verilen 35 TL'ye çoğu sağlıkçı sadece iki çift çorap alabilmektedir. Peki bu adaletsizliğin kaynağı ne? Detaylar haberimizde..

Mevzuat 25.12.2021, 14:48 27.12.2021, 20:31 Güler Sağlam
Kurumlar Arasındaki Giyim Yardımı Adaletsizliği: 3 Bin 500 Lira Giyim Yardımı Alan da Var, Sağlıkçı Gibi 35 Lira Alan da Var!

Devlet memurlarına yapılacak giyecek yardımı 657 sayılı Kanun'un 211. maddesine dayalı olarak yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre giyecek yardımının bir kısmı ayni olarak verilirken çoğunluğu ise nakden ödenmektedir. Ancak bu kapsamdaki yardımdan sözleşmeli personel yararlanamamaktadır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33. maddesinin ikinci fıkrasında, "İşin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak verilebilir. Ancak bu yardımlar hiçbir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz." denilmektedir. Bu maddeye göre sözleşmeli KİT personeline verilecek giyim eşyasının mülkiyeti personele değil kuruluşa ait olmaktadır.

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak halihazırda uygulanmakta olan 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal hakları içeren bölümünün 24. maddesinde, "657 sayılı Kanun veya diğer personel kanunlarına göre giyecek yardımından yararlanan kamu görevlileri hariç olmak üzere, kurumun ilgili mevzuatında personeline ayni olarak verilmesi öngörülen giyim yardımından resmi kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iş yerlerinde görev esnasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışında kalanlar için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi ödeme de yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde belirli birim ve hizmetlerde görev yapan personele ayni olarak koruyucu giyim yardımı verilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Örneğin, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu; Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu, Ulaştırma Hizmet Kolu ve Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Kolu kapsamına giren kurumlarda görev yapan personele ilgili kurum ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenen giyim malzemelerinin ayni olarak verilmesini teminen kurumlarca ihaleye çıkılmakta ve uygun teklif veren firma tarafından personele alışveriş kartları verilerek personelin bu yardımdan yararlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda örneğin DSİ personeline 4.500 TL tutarında alışveriş yapma imkanı sağlanmıştır.

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

Bazı kurumlarda bakan ve bakan yardımcıları da yararlanmaktadır

İlgili kurum ve yetkili sendika tarafından belirleme yapıldığı için giyim yardımından yararlanacak personelin kapsamı çok geniş tutulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan ve Bakan yardımcıları dahil neredeyse tüm personel bu yardımdan yararlanmaktadır.

Toplu sözleşmeler ile kurumlar arasında dengesizlik oluşuyor

Toplu sözleşmeler ile elde edilen giyim yardımı kurumlar arasında da dengesizliğe yol açmıştır. Bu konudaki suistimallerin önlenmesi amacıyla 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde konu ele alınmış ve bir düzene kavuşturulmaya çalışılmıştır. Genelgenin "Personel Giderleri" başlıklı bölümünde koruyucu giyim ve donanım malzemelerinin 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak ayni şekilde verileceği, bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacağı ve nakdi bir ödemede bulunulmayacağı hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak, bazı Bakanlık, kurum veya kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan personele 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla koruyucu giyim yardımı yapılması kararlaştırılmış olup, bu yardımın tutarı 4.500 TL ye kadar çıkmaktadır. Hakem Kurulu Kararında koruyucu giyim yardımı verilmesi öngörülen kurumlar dışında diğer kurumlarda görev yapan personele ise ancak tabi oldukları mevzuatta belirlenen düşük tutarlı giyecek yardımı verilebilmektedir. Giyecek yardımı uygulamasındaki farklılığın kaynağı bu olup, önümüzdeki dönemde 2021/14 sayılı Genelge uyarınca bu konuda daha dar kapsamlı ve kontrollü bir uygulama olacağını değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (18)
SAĞLIK 02 6 ay önce
Allah aşkına sağlıkcılara verilen hangi kalem adaletli.
Rabia 6 ay önce
Biz 657li laboratuvar teknikeri olarak 30 lira giyim yardımı alıyoruz bir sene boyunca ye ye bitmiyor o para bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim sayın devletim ve bakanlarım ve sendika sorumluları Allah razı olsun!
Giyim yardımına ne alınıyor 6 ay önce
Mağazada gömlek 200 TL sağlık bakanlığında 14 TL mi
Şahin 6 ay önce
mesela milli emlakta çalışan biri 2000-3000 tl arası giyim yardımı alırken DSİ olsun birçok kurumda da bu seviyelerde giyim yardımı yapılırken, cezaevinde çalışan sivil memurlar ve teknisyenler 50-200 tl arası - Sağlık personeli ise 8 TL - 35 TL arası giyim yardımı alıyor.. giyim yardımlarında kurumlar arasında bu kadar uçurum olması doğru değil.. illaki bir düzenleme şart...
Tarantula 6 ay önce
Bizde VHKİ kadrosuna yılda 14 lira gömlek parası yatıyor. Memur kadrosunda olanlara verilmiyor. İlginç yanı vhki şef olursa yardım devam ediyor memurken şef olursa yine alamıyor. Bu 14 lira hiç güncellenmiyor her yıl aynı tutar yatıyor.
Çağlar 6 ay önce
En iyisi bunu komple kaldırıp, çalışana gerekli olan özel kıyafeti kurumun satın almasıdır. Ama Bilgisayar işletmeni için kolluk almaya gerek yok zaten. 13 liraya da kolluk yoktur. Kaldırın gitsin.
sağlıkçı 6 ay önce
sağlık çalışanlarına çorap ödemesi ancak oluyor. Gezici sağlık personeliyim bide.
Karşıyaka 6 ay önce
Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Hayat pahalılığının zirveye çıktığı bu günlerde özellikle alışveriş kartı şeklinde alınan giyim yardımı kamu görevlilerini bir hayli rahatlatacaktır. Ayrıca bu yardım alışveriş kartı olarak verilince söz konusu memur kendinden fedakarlık edip örneğin çocuğunun giyimine de kullanabilecektir. Böylece bütçesi bir nebze rahatlayacaktır. Bazı kurumlarda var olan bu uygulamadan maalesef her memur yararlanamamaktadır (örneğin kit olmamıza rağmen bizim kurumumuzda yok). Bu olanağın tüm memurlar için uygulamaya alınmasını ve teşvik edilmesini, konunun acilen süregelen toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilmesini diliyoruz.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
-2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?