Kamu kurum ve kuruluşları gerekli altyapı hazırlıklarını en geç 2 ay içerisinde tamamlayarak emeklilik işlemlerine ilişkin başvurular başta olmak üzere onay ve diğer bilgi ve belgeleri 15 Kasım’dan itibaren sadece hizmet takip programı (HİTAP) üzerinde SGK’ya aktarabilecek.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayınlanan genelgede SGK’ya tabi kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını sağlayan HİTAP, sigortalı çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda emeklilik işlemleri yürütülecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi kapsamında sigortalı kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan 'HİTAP'ın, bu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü ifade edildi.

Kamu kurum ve kuruluşları bundan sonra gerekli altyapı hazırlıklarını en geç 2 ay içinde tamamlayarak, çalışanlarının emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onaylar ve diğer bilgi ve belgeleri 15 Kasım'dan sadece Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına aktaracak.

Genelgede, SGK Başkanlığı'nca yapılan emeklilik işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını sağlayan, sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının 2 aylık süre içinde tamamlanarak personele ait bilgilerin HİTAP'a eksiksiz güncel biçimleriyye aktarılması, emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15 Kasım'dan itibaren yalnızca HİTAP üzerinden gönderilmesi, Başkanlıkça ayrıca talep edildiği durumlar dışında olmak üzere posta yoluyla gönderime son verilmesi ve emeklilik işlemlerinin de SGK Başkanlığınca HİTAP'ta yer alan bu bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilmesi istendi.