Sağlık Bakanlığı uygulamaya aldığı teşvik ek ödeme sistemi ile bu ay içerisinde dağıtılacak teşvik ek ödeme tutarının bir önceki aya kıyasla artmış olduğu yönünde duyumlar gelmektedir. SUT fiyatlarında kısmen yapılan iyileştirme sonrası ücretlerde bir nebze iyileşmenin devam ettiği belirtiliyor.

Teşvik Ek Ödeme 2024

Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri haricindeki

 • Döner sermaye gelirleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan elde ettiği gelirler,
 • diğer nakit kaynakları

ile personele ek ödeme dağıtımı yapmaktadır.

Sağlık Bakanlığı teşvik ek ödemesi tutar ve oranının belirlemesinde;

 • Ülke,
 • Bölge,
 • Hastane grupları,
 • Hastane tahakkukları,
 • Verimlilik,
 • Hasta memnuniyeti,
 • Hizmeti elde etme maliyeti

gibi faktörleri kullanır. Bu faktörler ışığında sağlık tesisinin dağıtabileceği teşvik ek ödeme tutarı ile bu tutarın tabip ve tabip dışı personele verilecek oranları belirlemektedir.

Teşvik Ek Ödeme Tutarları 2024

Sağlık Bakanlığı teşvik ek ödeme tutarları sağlık personelinin unvanına göre yönetmelikle belirlenen oranlar ve aktif çalışma gün katsayısına göre hesaplanmaktadır. Bu oran ve katsayıya göre unvan bazlı teşvik ek ödeme tutarları aşağıda hesaplanmıştır. 

Eczacı Teşvik Ek Ödemesi 2024

Ek ödeme yönetmeliğine göre Eczacı teşvik ek ödeme tutarı NET 8.563,08 TL ‘dir. Eczacı teşvik ek ödeme tutarı, nisan 2024 dönemi 3. basamak bir hastane personeli için örnek olarak hesaplanmıştır.

Tekniker Teşvik Ek Ödeme Tutarı 2024

Tekniker yada teknisyen kadrosundaki görev yapan personelin teşvik ek ödeme tutarı %15’lik vergi diliminde NET 3.410,01 TL ‘dir. Bu tutar nisan 2024 dönemi 3. basamak bir hastane personeli için örnek olarak hesaplanmıştır.

Teşvik Ek Ödeme Tablosu 2024

Teşvik ek ödeme tablosu
Unvanı Derece Kademe Kıdem Yılı Tutarı
Uzman Tabip 5 3 1 33.259,00 TL
Uzman Tabip 2 1 8 37.145,00 TL
Hizmetli 4 9 30 1.262,00 TL
Hemşire 1 4 30 7.443,00 TL
Sağlık Memuru 1 4 30 2.391,00 TL
İmam-Hatip 1 4 35 2.933,00 TL
Sağlık Teknikeri 1 4 33 3.013,00 TL
Uzman Hemşire 1 4 23 3.771,00 TL
VHKİ 1 4 27 3.123,00 TL
Sağlık Teknikeri 9 2 4 7.988,00 TL
Laborant 1 4 33 4.011,00 TL
Diyetisyen 1 4 32 3.642,00 TL
Biyolog 1 4 23 3.285,00 TL
Çocuk Gelişimcisi 6 1 2 3.322,00 TL

* Yukarıda yer alan tablodaki unvan ve tutarlar, örnek bir hesaplama olarak nisan 2024 dönemi 3. basamak bir hastane personeli için paylaşılmıştır.

Teşvik Ek Ödemesi Ne Zaman Yatacak?

Diğer taraftan teşvik ek ödemelerinin Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı ek ödeme çalışma takvimine göre her ayın 18’ine kadar muhasebe birimine gönderilmesi gerekiyor. Muhasebe birimi hesabındaki para durumuna göre de genelde ayın 18’ine kadar teşvik ek ödemeleri personelin hesabına aktarılması gerekmektedir.

Teşvik Ek Ödeme Yönetmeliği 2024

Teşvik ek ödeme yada taban ek ödeme yönetmeliği diye bir kavram olmamakla beraber, bu ek ödemelere ait düzenlemeler Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer almaktadır. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Teşvik Ödeme Ne Demek?

Teşvik ek ödemesi bulunulan ay içerisinde kazanılan puana göre, o ayın mali durumu ve gelirine göre hesaplanarak ödenmektedir. Teşvik ek ödemelerinde memur zammına gelen zam oranı uygulanmamaktadır. Teşvik ek ödemesinde oranlar ve tutarlar sağlık bakanlığı’nın verdiği talimatlara bağlı olarak değişmektedir. 

Üniversite Hastanesinde Promosyon İhalesi Yeniden Yapılıyor Üniversite Hastanesinde Promosyon İhalesi Yeniden Yapılıyor

Sağlık personeli Teşvik ek ödemesi

görev yapılan sağlık kurumunda hizmete katkı, verimlilik ile finansal sürdürülebilirliği sağlamanın yanında, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler göz önünde bulundurulurak yapılan ödemedir. Bu ödeme de mesai içi ve mesai dışı çalışmalar karşılığı olarak Bakanlık döner sermayesinden personele yapılan ödeme olarak kabul edilir.

Üniversite Hastaneleri Ek Ödeme Alacak mı?

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı nasın toplantısı ile Üniversite hastanelerinde görevli personelde teşvik ek ödemesi almaktadır. Yüksek Öğrenim Kurumu, teşvik ek ödemesi için ayrıca bir yönetmelik yayımlayarak ek ödeme almanın alt yapısını oluşturdu.

Teşvik Ek Ödeme Ne Zaman Yatacak?

Sağlık Bakanlığının 2022 yılında uygulamaya aldığı teşvik ek ödemeleri K.H.G.M. tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre; en geç her ayın 30’una kadar personelin hesaplarına yatırılmaktadır. Öte yandan toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan 6 ayda bir yapılan memur zammıda Teşvik kat sayısını doğrudan etkileyecek. Ancak burada önemle belirtmek isteriz ki, memur maaş zammı 1. basamakta görev yapan sağlık personelinin teşvik ek ödeme kat sayısını etkileyecek olup 2. ve 3. basamakta görev yapan personelin teşvik ek ödeme katsayısına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Teşvik Ek Ödeme Puanı Hesaplaması

Mesai içi net teşvik puanı; mesai içi hizmet puanı, bilimsel çalışma destek puanı ve ek puanın toplamından oluşur. Mesai dışı net teşvik puanı, özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanı ve uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanı ise kendi hizmet puanlarından oluşur.

 1. Mesai içi net teşvik puanı = Mesai içi hizmet puanı + Bilimsel çalışma destek puanı + Ek puan.
 2. Mesai dışı net teşvik puanı = Mesai dışı hizmet puanı.
 3. Özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanı = Özellikli tıbbi işlemler hizmet puanı.
 4. Uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanı= Uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ek ödeme yönetmeliğiyle  1., 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında taban + teşvik ek ödeme sistemine geçildi.

Teşvik Ek Ödeme Hesaplama

Teşvik ek ödeme hesaplaması tıbbi personel tarafından sıkça merak edilen bir konudur. Bu hesaplama, belirli kriterlere göre yapılmaktadır, aşağıda bu hesaplama adımları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Teşvik Ek Ödeme Matrahı Bulma

Teşvik ek ödeme hesaplamasına başlamak için öncelikle tıbbi personelin aylık bordro kalemlerine bakılarak hesaplanır. Bu gelirler arasında makam, temsil ve görev tazminatları ile yabancı dil tazminatları hariç olmak üzere yan ödemeler toplamı bulunur.

Tavan Ek Ödeme Tutarının Bulunması

Tavan ek ödeme tutarı, ek ödeme matrahının belirli bir listede yer alan çalışmalar için hesaplandığı bir katsayı ile çarpılması sonucu bulunur. Sonuç, bir diğer çarpma işlemi ile birleştirilerek tavan ek ödeme tutarı elde edilir.

Teşvik Ek Ödeme Tutarı Belirleme

Personel için yapılacak ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını aşamaz. Ayrıca temel ek ödeme tutarı, emekliliğe yansımayan sabit ödeme ve taban ödeme tutarlarının toplamından oluşur.

Performans Puanları ve Teşvik Ek Ödemesi

Bir önceki ayın performans puanları, personelin net teşvik puanı ile dönem ek ödeme katsayısının çarpılması sonucunda teşvik ek ödeme tutarı belirlenir. Bu tutar ile temel ek ödeme toplamı, tavan ek ödeme tutarını geçemez.

İllere Göre Tavan Ek Ödeme Tutarı

Tavan ek ödeme tutarları, illere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle tavan ek ödeme ücreti hesaplamaları illere özgü olarak yapılmalıdır.

Örnekler

Doktor Tavan Ek Ödeme Ücreti: Nisan 2024 dönemi için beşinci°’nin üçüncü kademesinde bulunan bir uzman tabip için 33.259 TL.

Hemşire Tavan Ek Ödeme Ücreti: Birinci°’nin dördüncü kademesinde olan bir hemşirenin 7443 TL.

Diyetisyen Tavan Ek Ödeme Ücreti: Birinci°’nin dördüncü kademesinde olduğu için 3642 TL.

Sonuç olarak, teşvik ek ödeme hesaplamaları tıbbi personel için önemlidir ve belirli kriterlere göre yapılmaktadır. Hesaplama adımlarını dikkatlice takip ederek, personel tavan ek ödeme tutarlarını belirleyebilir.