Edinilen bilgiye göre, neredeyse hastanelerin tamamında 4D işçi kadrosunda görev yapan personellerin birim sorumlusu olarak görevlendirilmemeleri ise birçok sıkıntıyı doğuruyor.

İş barışı kalmadı

Memur kesimi ile işçileri arasında ciddi anlamda iş barışı sağlanamazken işçi birim sorumlusu görevlendirmelerinin hukuksuz olduğu savunuluyor.

Anayasa hatırlatması

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 128. Maddesinde, kamu hizmetlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği açıkça belirtilmiş, 657 sayılı devlet memurları kanunun 4A maddesinin ise asli ve sürekli kamu hizmetlerinin ifası ile görevli olanların memur olduğu hükmü yer almaktadır.

Hastane Ve Sağlık Müdürlüklerinde Yönetici Bolluğu Hastane Ve Sağlık Müdürlüklerinde Yönetici Bolluğu

657 Sayılı Kanunda yok sayılıyor

Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 128. maddesinin (b) bendinde sözleşmeli personel, (d) bendinde ise işçi tanımına yer verildiği, asli ve sürekli görevler hariç diğer görevlerin ise işçiler eliyle yürütülebileceği hükümleri açıkça ortada durmaktadır.

KDK, Sağlık Bakanlığına tavsiyede bulunmuştu

Öte yandan Kamu Denetçiliği Kurumunun devlet memuru ile işçi personelin aynı anda görev yaptığı birimlerde 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtildiği şekilde görevlendirilme yapılması ve birim sorumluluğu görevinin öncelikle devlet memuru statüsündeki personele verilmesi yönünde Sağlık Bakanlığı’na tavsiyede bulunmasına rağmen, Ak Parti’nin il ve ilçelerdeki yöneticilerine karşı koyamayan İdareciler nedeniyle neredeyse hastanelerin tamamında memurlar dururken sürekli işçilerin birim sorumlusu olarak görevlendirilmeleri yapılıyor.

Sahada iş barışının sağlanması, yapılan iş ve işlemlerden verim alınması için Sağlık Bakanlığının hukuksuz uygulamalara acilen çözüm üretmesi bekleniyor.