Sağlık personelleri bireysel olarak bağlı bulundukları sağlık kuruluşu aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmek üzere maaş promosyon iptali için dilekçe verebilirler.

Aşağıda detayları bulunan örnek dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne maaş promosyonun iptali için başvuru yapabilirsiniz.

Önceki yıllarda yapılan maaş promosyon anlaşmalarıda 2700 TL ödenen ya da en fazla 5000 TL maaş promosyonu ödenen sağlık çalışanları bulunuyor. Son aylarda yapılan maaş promosyon anlaşmaları incelendiğinde 30.000 TL hatta 35.000 TL bandı yakalanmıştır. Sözleşmelerin iptali ya da yeniden revize edilmesi sonrası yeni yapılacak promosyon ihaleleri ile yaklaşık 30.000 TL civarında maaş promosyonu almak mümkün gözükmektedir.

Maaş Promosyon İptali İçin Örnek Dilekçe 

... İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

…………. Bankası AŞ ve …….. İl Sağlık Müdürlüğü arasında …/…/….. tarihinde maaş ödeme protokolü imzalanmış olup, yürürlük tarihi …/…/….. şeklinde belirlenmiştir.

İşbu aktin imza altına alındığı tarih ve günümüz koşulları arasında gerçekleşen ekonomik farklıklar nedeniyle, bahsİ geçen sözleşmenin tarafımız lehine revize edilmesi zorunlululu hasıl olmuştur. Şöyleki; sözleşmenin yapıldığı tarihten bugüne ekonomide gerçekleşen dalgalanmalar, enflasyon farkındaki artış ve memur maaşına gelen zamlar beklenenden fazla olması nedeniyle sözleşmede geçen tutar düşük oranda kalmıştır. Ayrıca, yeni yapılmış ve sonuçlanmış ihalelerinde aynı şekilde işbu imzalanan sözleşmeden yüksek tutarda olması bahse geçen sözleşmenin revize edilmesi gerekliliğini destekler nitelikte olmuştur.

Açıklanan nedenlerle, banka promosyonuna ilişkin sözleşmenin revize edilerek günümüz şartlarına daha uygun hale getirilmesi ve bu hususta …… Bankası ile gerekli görüşmelerin yapılması için çalışmaların başlatılması hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederim. …/…/…

Maaş Promosyon İptali İçin Örnek Dilekçeyi indirmek için tıklayınız