Danıştay 1. Dairesinin kamu görevi sürdüren bir memurunun hapse girmesi durumunda nasıl bir yol izleneceğine dair verdiği kararda memura aylık ödenebilmesinin mümkünün bulunmadığı kaydedildi.

Kamuda görev yapan memurların, görevleri sürerken işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezasına çarptırılmaları mümkündür. Bu durum, kurumlarda nasıl bir işlem yapılacağı konusunda tereddütleri beraberinde getiriyor. Memurluk süreci devam ederken hapse giren bir memur hakkında nasıl bir prosedür izleneceği, kişinin aldığı cezaya bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Hekimin Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Davasında Yürütmeyi Durdurma Kararı Hekimin Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Davasında Yürütmeyi Durdurma Kararı

Memuriyetin sona erdirilmesi gereken durumlardan biri, memurun memuriyeti için gerekli şartları kaybetmesi nedeniyle ceza almasıdır. Ancak, memuriyeti etkilemeyen suçlardan dolayı ceza alan memurlar için farklı bir süreç işletilir. Bu tür durumlarda, ceza süresince özlük hakları ödenmeyebilir, ancak memurlukları sonlandırılmaz.

Bu konuya ilişkin olarak Danıştay'ın da bir karar verdiği bilinmektedir. Danıştay, benzer durumlarda bu tür bir uygulamanın geçerli olduğuna hükmetmiştir.

Danıştay 1. Dairesi'nin konuya ilişkin bir kararında, hapis cezasının devlet memurluğuna engel teşkil etmediği durumlarda, bu cezanın memurluğa son verilmesini gerektirmediği vurgulanmıştır. Ayrıca, bu karara göre, devlet memurluğuna engel olmayan bir hapis cezasının infazı için cezaevine giren bir devlet memuru hakkında, ilgili yasal düzenlemeler gereği işlem yapılmasının hukuken mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

Kararın devamında ise, belirli bir süre boyunca hapis cezasının infazı sürecinde olan bir kişinin, memuriyet haklarını koruma ve kullanma yeteneğinin bulunmadığı belirtilmiştir. Bu süre zarfında hastalık ve yıllık izin kullanma hakkının da bulunmadığı ifade edilmiştir.

Danıştay'ın bu kararı, hapis cezası alan devlet memurlarının durumuna ilişkin önemli bir referans oluşturmaktadır.