Sürekli İşçilere Toplu İşçi Sözleşmesi İle Birlikte Tartışmalar Alevlendi! Zam Ne Kadar Oldu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan ve 696 KHK ile kadroya geçen işçiler ( mevcut yasal düzenlemenin devam etmesi halinde ) geçtiğimiz günlerde imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin hükümlerinden 1 Kasım 2020 itibariyle yararlanmaya başlayacaklar.

Ekonomi 17.08.2020, 13:13 17.08.2020, 13:34
Sürekli İşçilere Toplu İşçi Sözleşmesi İle Birlikte Tartışmalar Alevlendi! Zam Ne Kadar Oldu?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesine geçirilen işçilerin yeni çalışma koşulları dikkat çekti. Sendikalarda yapılan yeni tartışmalar, hem iş dağılımı üzerine hem de işçilerin finansal hakları üzerinde yoğunlaştı.

Önceden taşeran işçi statüsünde çalışma hayatını sürdüren işçilerin kamu kuruluşlarında kadroya alıması ile birlikte, maaşlar asgari ücrete sabitlenmiş oldu. İşçiler her yıl yüzde sekiz oranında maaş zammından yararlanıyorlardı. Fakat artan enflasyon oranları bu zammın erimesine yol açıyordu. Şu an işçiler maaş zammı konusunda bir güncelleme beklemeye devam ediyorlar.

SÜRESİ SONA EREN SÖZLEŞMEDE YER ALMAYAN YENİ DÜZENLEMELER

A- ARA DİNLENMESİ: Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere ara dinlenmesi verilir. Ancak, işin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak kullandırılır.

B- GECE DÖNEMİ: Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.

C- NÖBET VE İCAPÇILIK: İcapçı olarak göreve çağırılanlara imkânlar ölçüsünde vasıta temin edilir.

D- MAZERET İZNİ: İşçilerin en az yüzde altmış oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

E- YEMEK YARDIMI: Süresi Sona Eren Sözleşmede Vardiya Sistemine Bakılmaksızın Yemek Verilmediği Taktirde Bir Öğün Yemek Ücreti Ödenmesi Var İken, Yeni Düzenlemede Vardiya Sistemine Göre (8 Saatlik Vardiyada Bir Öğün 12 Saatlik Vardiyalarda İki Öğün) Yemek Verilmesi veya Ücretinin Ödenmesinde Anlaşıldı.

F- GİYİNME ODASI: İşveren/işveren vekili kadın ve erkek işçilerin giysilerini giyinebilmeleri, giysi ve eşyalarını muhafaza edebilmeleri için imkanlar nispetinde işyerinde bulunan müsait bir odayı giyinme odası olarak tahsis eder.

G- SAĞLIK YARDIMI: Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

H- ANALIK YARDIMI: Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

TIKLAYIN

I- SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ, MOBBİNG, BEYAZ KOD: İşveren, sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

Psikolojik Baskının (Mobbing) Önlenmesi: İşçinin kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri fiilleri uygulayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hukukî Yardım (Beyaz Kod): T.C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 54’üncü maddesi hükmü uygulanır. Bu yardımın usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

İ- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ (TAYİN VE BECAYİŞ) UYGULAMA ESASLARI

İ- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ (TAYİN VE BECAYİŞ) UYGULAMA ESASLARI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SONRASINDA EYLÜL 2020 ÜCRETLER

A- Toplu İş Sözleşmesi uygulandıktan sonra, Eylül 2020 itibarıyla (Bekar / Fazla Çalışma / Gece Çalışması / Bayram Çalışması / Çocuk Durumu / Mesleğe Münhasır primler / İkramiyeler / Denge Ödeneği Yol Yardımı vb. hariç) en düşük işçi ücreti 3.010.00 TL - 3.630.00 TL aralığında olacaktır.

B- Toplu İş Sözleşmesi uygulandıktan sonra, 2020 itibarıyla yıllık ortalama (Ek Ödeme / İkramiyeler / Giyim yardımı dahil) en düşük işçi ücreti (Bekar / Fazla Çalışma / Gece Çalışması / Bayram Çalışması / Çocuk Durumu / Mesleğe Münhasır primler / Yol Yardımı vb. hariç) 4.004.00 TL – 4.650.00 TL aralığında olacaktır.
Hesaplamalar %20 gelir vergisi dilimi esas alınarak yapılmıştır.

2019 Ocak ayında işe başlatılan işçiler TİS imza tarihinden önce Sendikamıza üye olmaları halinde geriye dönük olarak Toplu İş Sözleşmesinden doğan birikmiş ortalama 15.000TL ile 25.000TL aralığında toplu ödeme alacaklardır.

Toplu ödemeler TİS imzasından önce sendikaya üye olunması halinde işe başlangıç tarihlerine göre değişkenlik gösterecektir.

Toplu İş Sözleşmesinin Tamamına Ulaşmak İçin tıklayınız.

Taşeron İşçilerin TİS İle Zam Alması Mümkün Olacak Mı?

2020’nin Ekim ayında gerçekleşecek olan TİS toplantısında taşeron işçilerin maaşları da masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak olan sonuçlar şimdiden merakla bekleniyor. Sendikalar tarafından belirlenen oranlar TİS ile Çalışma Bakanlığına sunduktan sonra resmi karar ortaya çıkacak. İşçiler tarafından talep edilen ve sendikalara bildirilen oran ise yüzde 15. Bakanlık bu teklifi kabul edebilir ya da farklı bir zam oranı teklifi getirerek bunu uygulamaya koyabilir. 

TİS toplantısı yakın zamanda yapılacaktı fakat resmi gazetede alınan karar, TİS toplantısının 3 ay ertelendiğini bildirdi. Dolayısıyla 2020 Ekim ayının sonlarına doğru kesin sonuç ortaya çıkmış olacak.

Taşeron İşçilere Tayin Hakkı Verilecek Mi?

Yapılan toplu sözleşme, kamu kurumlarında taşeron işçi statüsünde çalışan işçilerin hakları ile ilgili bazı tartışmaların alevlenmesine sebep oldu. Özellikle taşeron işçilere henüz bir tayin hakkı verilmemiş olmasının altı çiziliyor. Sendikalara taleplerini dile getiren işçiler, tayin hakkının olmaması dolayısıyla aile birliklerinin bozulduğunu dile getirdi. 2020 yılında kamu kurumlarında çalışacak taşeron işçiler için sağlanacak tayin hakkı doğrultusunda çeşitli çözüm önerileri sunuluyor.

  • Sunulan ilk çözüm önerisi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron isçilerin koşulsuz tayin hakkına sahip olması yönünde.
  • Bir başka madde ise, kurum içi ve il içi tayin hakkının verilmesi gerektiğini fakat bunun yanı sıra şehirlerarası tayin hakkının da gündeme gelmesi gerektiğini söylüyor.

Bu çözüm önerileri gündemde olsa da; toplu sözleşmeye dahil olan işçilere tayin hakkı verilip verilmeyeceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Yorumlar (1)
sağlıkeri 3 ay önce
Bunu buraya koymuşsunuz ama Sağlık bakanlığında çalışan işçilerin %90'ı bu sözleşmeden faydalanamayacak çünkü yıllardır sağlık bakanlığında çalışmalarına rağmen Sağlık İşçisi sayılmıyorlar. Kimisi büro işçisi kimisi sadece güvenlik kimisi sadece temizlikçi olarak görülüyor. Bakanlık ve yetkili sendikalarda buna göz yumuyor. Sizlerin bu konuyu araştırarak bir haber oluşturmanızı tavsiye ediyorum.
15
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?