TEİS tarafından yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de 25 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile 3 Eylül 2022 tarihinden itibaren doktor beyanının geçerli olmadığı ve hastaların ilaç almasının engellendiği belirtilmişti. Ancak TEİS, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.1. maddesine eklenen 2. fıkraya karşı 25 Ağustos 2022 tarihinde Danıştay 10. Dairesi'nde dava açtığını ve bu maddeyle ilgili yürütmenin durdurulması kararı alındığını duyurdu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bir yıldır hastalarımıza izah etmekte zorlandığımız ve onların ilaç almalarını engelleyen bu uygulama nihayet yargı tarafından durduruldu. Eklenen madde “doktor beyanını“ kabul etmeyen bir duruma sebep olmaktaydı. Şöyle ki: Hastamız B isimli ilacı kullanmak zorunda ama SGK ‘A isimli ilacı kullanmadan bu ilacın kullanılmasına izin vermem, ödeme yapmam, doktor hastanın raporuna “hasta A ilacını kullanmıştır” şeklinde beyanda bulunsa bile kabul etmiyorum. Benim Medula sisteminde bu ilacın kullanıldığına dair reçete veya rapor olmalıdır diyerek’, doktorun kararını kabul etmiyordu.

Bu ilacı belki hasta ücretli aldı, belki de o kimyasal madde hastaya dokunuyor, hasta o ilaca olumsuz tepki veriyor ya da doktor hastanın hastalık durumunu göz önünde bulundurarak tedavi için hastasına A ilacını kullanmadan B ilacını vererek onu tedavi etmek istiyor.

Özetleyecek olursak doktorun raporunu, reçetesini, hastasını tedavi etmesini kabul eden Sosyal güvenlik Kurumu doktorun “hastam A ilacını kullanmıştır, o sebeple B ilacına başladım” beyanını kabul etmiyordu. Bu hukuka aykırı durum Danıştay’ın kararıyla ortadan kaldırıldı."

“SGK sağlık otoritesi değil, bir finans kurumudur”

SGK'nın bir finans kurumu olduğunu, sağlık otoritesi olmadığını ifade eden TEİS, "Bu ülkenin sağlık otoritesi ve vatandaşın sağlığından sorumlu olan Sağlık Bakanlığıdır. İlacın ücretini ödemek kuruma sağlık otoritesi sıfatı ekleyemez.

Bizler eczane eczacıları olarak 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet verirken “doktor beyanına” binaen hastalarına ilaçlarını verdik ve Medula Sisteminde Hastanın raporlu ilaçlarını geriye dönük olarak ancak 1 yıllık görebiliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

“Eczacılarımızın verdikleri ilaçların ödemesi kurum tarafından kesildi”

TEİS ayrıca açıklamasında şu sözleleri kullandı:

"Kullanım durumunu göremediğimiz ve bilemediğimiz için doktorun “hasta A ilacını kullanmıştır” beyanına göre ilaç veren eczacılarımız binlerce liralık kesintiye uğrayarak mağdur oldular. Bir tek günahları vardı, o da hastalarının ilaçlarını karşılamak.

Sağlık uyguma tebliğine madde ekleneli nerede ise bir yıl oldu. Ödemesi kesilen ve mağdur olan eczacılar vatandaşa neden ilaçlarını veremediklerini anlattılar. Bu sefer mecburen doktorlar A ilacını yazarak, sonra da asıl ilacı olan B ilacını reçetelemeye başladılar. Bu da aslında devlete tasarruf sağlamamış oldu.

Sendikamızın girişimleri sonucunda hasta mağduriyetine ve kamu kaynaklarının yanlış kullanımına sebep olan bu uygulama Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunarak yürütmeyi durdurma kararı alınması sadece hastaların değil Kamu kaynaklarının da rasyonel kullanılmasını sağlayacak bir karar olup yapılacak düzenlemelerde insan sağlığının öncelenmesi gerekmektedir. Zira sağlık sisteminde insan sağlığı göz ardı edilerek sadece tasarruf amacıyla yapılan düzenlemeler beklenen tasarrufu sağlamadığı gibi insan sağlığına da olumsuz etki yapmaktadır. Öncelik insan sağlığı ve hayatı olmalıdır.”