Ordu Sağlık İl Müdürü Dursun Tüzün'ün Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak atanması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Rektörlük açıklama yaptı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olan Tüzün, Sağlık Bakanlığı kadrosundan Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosuna geçiş yaptı. Bu atama üzerine çeşitli iddialar ve eleştiriler gündeme gelirken, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, son günlerde bazı yerel basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemizde gerçekleşen tüm iş ve işlemler, Devletimizin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde tesis edilmektedir. Söz konusu yerel basın kuruluşlarının yayınlarında yer verdikleri iddialar, kamu kurumları arasında yapılan naklen atamalara ilişkin kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilen işlemidir. İdarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde, başka bir kurumda görevde olan ve akademik kadroya atanma şartlarına haiz bir kamu görevlisinin öğretim üyeliğine atanması, kamu yararı ve devlet kadrolarının verimli kullanılmasını sağlamaya yöneliktir.

Hal böyle iken bu yasal atamayı usulsüz bir atama gibi göstererek, kişilere suç isnat eden, kaba, gerçek dışı, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan ifadelerle yayın yapmak basın ahlakı ve sorumluluğu ile bağdaştırılamayacak, etik dışı bir hareket tarzıdır. İddia ve şayialar ile haber yapılamaz. Devletimize sadakatle, halkımızın hizmetinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden, ülkemize ve şehrimize katkı sağlamaya çalışan Ordu Üniversitesini yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya çalışan bu tutumu şiddetle ve esefle kınıyoruz.”

Rektörlük ayrıca, üniversitenin her zaman Anayasa ve yasal düzenlemeler çerçevesinde devlet ve halkın hizmetinde olmayı sürdüreceğini belirtti. Yapılan açıklamada,

“Haber yapan kişi ve kuruluşlar yasal sınırlara uymakla yükümlüdür. Haber hakkını aşan, halkı yanıltıcı bilgi yayan, kurumlar veya kişiler hakkında somut bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı iddia veya isnatlar içeren, kişilik haklarını ihlal eden haber yayınları hukuki yaptırımlara tabidir.

Bu nedenle, söz konusu asılsız haberlerin yayınlandıkları web ve sosyal medya hesaplarından derhal kaldırılmasını ve bu basın duyurusunun aynı adreslerde aynı boyutlarda yayınlanmasını istiyoruz. Aksi takdirde, ilgili kuruluş ve sorumlu kişiler hakkında yasal takibatların başlatılması için gerekli başvuruların yapılacağını ve bu etik dışı davranışların takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Rektörlük, açıklama dışındaki asılsız isnatlara ve maksatlı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, üniversitenin tüm idari iş ve işlemlerinin milli güvenlik, yasal düzenlemeler ve kamu yararı gözetilerek yürütüldüğünü belirterek, kamuoyuna saygılarını sundu.