Sağlık Bakanlığı 117. DHY kurası ilanı yayınladı.  117. DHY kurası ilanına ait metin YHGM web sitesinden yayımlandı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi aracılığıyla yayınlanan duyurudaki detaylar haberimizde..

Sağlık Bakanlığı, uzman doktorlardan ve tıp fakültesi mezunlarından oluşan yeni dönem için önemli bir duyuru yayımladı. 117. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na başvuracak adaylara yönelik detaylı bilgiler içeren duyuru, tıp alanında kariyer yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor.

Bakanlık, mezun doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakların 28/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ulaşması gerektiğini belirtti. Bu koşulu sağlayan adaylar, 117. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na alınacaklar.

Bunun yanı sıra, Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamamış, hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ve uzman tabiplerden de kura başvurusu yapmak isteyenlere kapılar açık. Ancak başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel hallerine uymaması gerekiyor.

Kura başvurusu için belirtilen dilekçelerin 28/05/2024 tarihi saat 18:00’e kadar, Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3  06800 Çankaya /ANKARA adresine elden ya da kargo yoluyla iletileceği bildirildi.

BİR ÖNCEKİ DHY KURASI İLANI VE DİĞER DETAYLAR

117. DHY Duyurusu Detayları!

117. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için 29 Mart 2024 Cuma – 1 Nisan 2024 arası Saat 18.00’e kadar başvurular yapılabilecek. 

117. DHY Kurası Başvuru

117. DHY kurası 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Sağlık Uzman Yardımcılığı Nihai Sonuçları Açıklandı Sağlık Uzman Yardımcılığı Nihai Sonuçları Açıklandı

117. DHY Kurası Münhal Kadrolar

117. DHY kurası münhal kadrolar kura takvimi de ilan metni duyurusunda yer aldı. Takvime göre; 8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA günü 116. DHY kurası çekildi. 

109. DHY Kurası Başvuru

117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası

117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Eş ve Sağlık Mazereti Başvurularının Değerlendirme Sonuçları ile Münhal Kadrolar da yayımlandı. Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 2 Mayıs 2024 Perşembe Tarihi saat 18:00'e Kadar PBS Üzerinden Yapılabildi. 

es-kurasi

117. DHY Kura Tarihi

117. DHY kura tarihi Bakanlık tarafından duyuruldu. Kura çekim tarihi 8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA olarak belirlendi. 117. DHY Kura başvuruları için saat ile ilgili bilgi https:yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kuraya başvuru yapacak olan hekimler PBS üzerinden e-devlet kapısı aracılığıyla kimlik doğrulama sistemini kullanarak başvurularını tamamlayabilirler.

Daha sonra PBS üzerinden açılacak münhal yerler göz önünde bulundurularak ilan edilen kura takvimi çerçevesinde en fazla 10 tercih yapılabileceklerdir.

117. DHY Son Başvuru Tarihi

117. DHY son başvuru tarihi 1 Nisan  2023 olarak duyuruldu. 

117. DHY Eş Durumu

117. DHY eş durumu PBS üzerinden mazeret yani eş ve sağlık kurasına ait Başvurular 02.05.2024 Tarihi saat 18:00'e Kadar PBS Üzerinden yapılacaktır. 

117 Dhy

117. DHY İlan Metni

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR

1) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Tebligat yerine geçecek ilan, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış sayılacaktır.
4) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.
5) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
6) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar. Bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.
7) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.

B- BAŞVURU ESASLARI

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.
3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.
5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.
7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken yerleştikleri birime teslim edilecektir. (**)

C- DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI

1) Mazereti nedeniyle atama talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracaklardır.
2) Başvuru yapacak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yaparak DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra, mazeretlerini belirtir tüm belgeleri de (*) sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyerek kaydedeceklerdir. Eksik belge yükleyenler, başvuru formu hatalı olanlar, mazereti uygun görülmeyenler, ilan edilen takvim çerçevesinde sistem üzerinden kayıt yapmayanlar ve mazeret belgelerini sisteme yüklemeyenler “A-GENEL ESASLAR” ve “B-BAŞVURU ESASLARINA” göre genel kuraya dâhil edileceklerdir.
3) Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.

*D-MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN SİSTEM ÜZERİNDEN YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER:

a) Eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra;
1) Eşi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak onaylı görev yeri belgesi,
2) Eşi diğer kurumlarda görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı onaylı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli, 3) Eşi başasistan veya asistan olanlar; eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik onaylı görev yeri belgesini sisteme yükleyeceklerdir. (Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri yüklenen belgede belirtilmelidir. Alınmış olan istirahat raporları, ücretli ve ücretsiz izinlerin başlayış ve bitiş tarihleri açıkça belirtilmelidir. Ayrıca pandemi nedeniyle eğitim süresi uzatımı var ise bununla ilgili Akademik Kurul Kararı da sisteme yüklenmelidir.)
4) Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden komisyon tarafından alınacaktır. Ancak PBS başvurusu esnasında evli oldukları MERNİS kayıtlarından tespit edilemeyenlerin noter onaylı evlenme cüzdanı örneğini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
b) Sağlık durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra;
1) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise; Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği sisteme yüklenecektir.
2) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;
a) Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,
b) Bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuran tarafından yazılmış beyan dilekçesi,
c) Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden alınabilir.),
d) Vasilik kararının aslı veya onaylı örneği sisteme yüklenecektir.

**E-GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:

1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik
yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları
belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.

F- DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler mazeret belgeleri dışında atamaya esas belge vermeyeceklerdir.
2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin atamaya esas işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.
3. 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere duyurulur.
4. Kura sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların veya yalnızca erkek hekimlerin tercih edebileceği münhal kadrolara genel kura ile kadın hekimlerin yerleşmesi halinde bu kişilerin mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

117. DHY Kurası Sonuçları

117. DHY kura sonuçları YGHM tarafından yayımlanır yayımlanmaz sitemizden duyurulacaktır.

YGHM 117. DHY

YGHM 117. DHY ile ilgili ilk duyuru yayımlanmasının ardından ilan metni ve diğer detaylarda YHGM tarafından paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı 117. DHY

Sağlık Bakanlığı 117. DHY kapsamında atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapacak. Kuraya ait noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğünün internet adresinden adaylara ilan edilecek.

117. DHY Kimler Başvurabilir?

117. DHY kimler başvurabilir sorusunun cevabı daha önce Bakanlık tarafından verilmiş olup bu kapsamda 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurtiçi ve yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimi bitirenler başvuru yapabilecek.

117. DHY Tercihleri Nereden Yapılır

117. DHY tercihleri Sağlık Bakanlığı PBS sistemi üzerinden yapılmaktadır. PBS sistemine turkiye.gov.tr adresinden ya da sağlık bakanlığı’nın pbs.saglik.gov.tr adresindeki e-devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak tercihler tamamlanabilmektedir.

YGHM Nedir?

YGHM, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kısa adadır. Sağlık Bakanlığı’nın insan kaynakları planlamasını yapan Genel Müdürlüğü kısa adı YGHM olarak geçmektedir.

117. DHY Listesi

117. DHY kurasına ait uzman tabip ve pratisyen tabip isim listeleri kura duyurusunda yer aldı. İsimlerini kontrol etmek isteyen adaylar Uzman Tabip İsim Listesi, Pratisyen Tabip İsim Listesi
başlıklarına tıklayarak listelere ulaşabilirler.

109. DHY

117. DHY Kontenjanları

117. DHY kontenjanları Sağlık Bakanlığı tarafından münhal kadrolar olarak tanımlanmaktadır. Münhal kadrolar ise kura takviminde belirtilen sıramatiğe göre tercih işlemlerinin yapılmasının ardından Bakanlık tarafından ayrıca duyuruyla adaylara bilgilendirilmektedir.

Kontenjanlar konusu başta olmak üzere bir önceki DHY kuraısna ait ilan metni, münhal kadrolar vb. tüm bilgilere 116. DHY Kurası Tebligatlar Yayınlandı! başlıklı haberimize tıklayarak ulaşabilirsiniz.

117. DHY Mazeret

117. DHY mazeret kurası eş ve sağlık durumuna göre yapılmaktadır. Aile birliğinin sağlanması için ya da sağlıkla ilgili bakanlığın belirlediği şartları taşıyan sağlık raporuna sahip adaylar DHY mazeret durumu kurasına başvurabileceklerdir.