Tasarruf Kapsamında Teşvik ve Nöbet Ücretleri Kesilebilir mi? Tasarruf Kapsamında Teşvik ve Nöbet Ücretleri Kesilebilir mi?

Kümülatif vergi matrahı 230.000 TL aşıldığında %27 vergi dilimine giren kamu işçilerinin maaşlarında bu ay kısmi azalma olacak.

Kamu İşçisi vergiye takıldı

Kamu işçileri için vergi dilimlerinde bu ay yaşanan değişikl, maaşlarda kısmi azalmaya yol açacak. Özellikle kümülatif vergi matrahının 230.000 TL'yi aşmasıyla birlikte %27 vergi dilimine giren işçilerin maaşlarında azalma yaşanacak.

Kamu Iscisi Kumulatif

Kamu işçileri bordrolarını kontrol ettiklerinde yıllık vergi matrahı, süregelen gelir matrahı ve kümülatif vergi matrahı kısımlarını inceleyebilirler.

%27 vergi dilimine takılan kamu işçilerinin net ele geçen tutarı erimeye devam ederken yaşanan gelir vergisi adaletsizliğine de tepki gösterildi.

Diğer taraftan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ise gelir vergisi istisna tutarı 3400 TL olması beklenirken damga vergisi istisna tutarı ise 151,82 TL olacak.

personel sağlık