Önce neler olmuştu bir hatırlayalım;

Başhekim ve 2 yardımcısı İyilik Sağlık Derneği aracılığıyla Afrika ülkesi Mali’ye gitmek üzere yaklaşık 2 hafta önce Cuma günü öğle saatlerinde hastaneden çıkış yaptı. Gönüllü bir grupla beraber bölgedeki mağdur ve mazlumların şifasına vesile olup geri döndüler.

Mali izni TİKA aracılığıyla çok önceden resmi olarak alındığından, başhekimlik vekaleti hafta başı pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Arslan Erkan’a veriliyor. Bir hastasının planlı ameliyatını yapacağını belirten hastane hekimlerinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Çalbıyık, malzeme listesini onay için imzaya sunuyor. Başhekim Yardımcısı Arslan Erkan da, resmi vekaleti pazartesi günü alacağını ifade ederek, Cuma gününden listeyi imzalayamayacağını ifade ediyor.

HASTANEDE TETKİK

Konu hangi yollarla Sağlık Müdürlüğü’ne intikal etti bilmiyoruz, ama Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı’nın inisiyatifi ile Kamu Hastaneleri Daire Başkanı Dr. İhsan Demirbaş hastanede tetkik yapıyor, Başhekim ve 2 yardımcısına Cuma günü yarım gün izinsiz olarak hastaneden çıktıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına karar veriliyor. Bu arada yıllık izinde olan diğer iki başhekim yardımcısının sistemde izinlerinin görünmediği tespitiyle ayrı bir soruşturma daha açılıyor. Böylece Başhekim ve 4 ayrı yardımcısı toptan soruşturmaya dahil ediliyor.

Muhakkik olarak ta, daha önce Ömer Sobacı’nın yerine Sağlık Müdürlüğü için ismi geçen müdür yardımcılarından Dr. Arif Pilgir görevlendiriliyor.

Sonrasında yukarıda özetlediklerimiz bir internet haber sitesinde ‘Erol Olçok’ta büyük skandal! Ameliyata girecek doktor malzeme alımı için yetkili bulamadı’ şeklinde sansasyonel bir başlık ile yer buluyor.

SORUŞTURMA DOĞAL, YA NİYET?

Başhekim ve 2 yardımcısının yarım gün de olsa resmi vekaleti devretmeden hastaneden çıkış yapmaları elbette mevzuata göre soruşturma konusu. Veya yıllık izinde olan diğer iki başhekim yardımcısının resmi izinlerinin sistemde görünmemesi pek tabi soruşturmaya tabi tutulabilir. Ancak uzun süredir gerek başhekim gerekse ekibinin değişimine yönelik ciddi bir girişim olduğu da akıllarda tutulması gereken önemli bir detay bizce. Lütfen bu detayı aklınızda tutun. Ve ondan sonra şu sorulara hep birlikte cevap arayalım:

*Başhekim ve 2 yardımcısının Mali’ye Pazar günü olan uçuşlarının kendi uhdeleri dışında son anda yapılan değişiklikle Cuma gününe alındığı, yaşanan ani gelişme sonrası önce Çorum Valiliğini bilgilendirdikleri, dolayısıyla Sağlık Müdürlüğü’nün de konudan haberdar olduğu doğru mu?

*Başhekim veya yardımcıları herhangi bir toplantı veya program için resmi izinleri olmadığı halde hastane dışına çıktıklarında sağlık müdürlüğü yine soruşturma açıyor mu?

* Başhekim yardımcılarının ameliyat malzemesi alımında onay yetkisi olduğu biliniyor. Peki Başhekim Yardımcısı Uzm Dr. Arslan Erkan, ilgili hekimden gelen planlı ameliyatın malzeme listesini neden imzalamıyor? Bu durumda Sağlık Müdürlüğü’nün soruşturmasına neden dahil edilmiyor?

* Hastanede ‘ACİL’ ameliyatlarda malzeme alımları başhekim veya yardımcısının onayı olmadan ilgili hekim tarafından anında tutanakla hasta başında alınıyor ve hastaya mağduriyet yaşatılmıyor. Daha sonra da idareye imzaya gidiyor. Başhekim Yardımcısı Uzm Dr. Arslan Erkan, yardımcı sıfatıyla imza yetkisi olduğu halde ameliyat malzemelerinin alımı için Cuma günü resmi vekalet görevi olmadığı gerekçesiyle kullanmadığı imza yetkisini, hafta başı olan pazartesi günü gerçekleştirdiğinde malzemelerin zamanında tedarikinde bir problem yaşandı mı?

* Planlı ameliyat için malzeme listesini idareye imzaya sunan ilgili hekimin, hastane yönetimi tarafından ortopedi ve travmatoloji servisinin idari sorumluluğundan alındığı bilgisi doğru mu?

* Sistemde izinli oldukları görülmediği gerekçesiyle soruşturma açılan iki başhekim yardımcısının başhekimden izin aldıkları, resmi izin taleplerinin masasında olduğu,  ancak başhekimin Mali’ye gitmek üzere yola çıkması nedeniyle sisteme girilemediği bilgisi gerçek mi?

* Sağlık Müdürlüğü için ismi önerilen Dr. Arif Pilgir’in muhakkik olarak görevlendirilmesi tesadüf mü?

* Başhekim ve yardımcıları Afrika’ya tatile mi gitti ki, Dünyada kabul gören bir insani yardım faaliyeti Çorum’da nasıl oluyor da bu kadar tantanalı bir şekilde karşılık buluyor? 

* Hastane başhekimi ve tüm yardımcıları resmi izinli, görevli, raporlu olduklarında, hafta sonu veya hafta içi, gece-gündüz, mesai dışı olup olmamasına bakılmadan, 7 gün/24 saat hastaneye gitmek durumunda iken yine soruşturma açılıyor mu?  

* Sağlık Müdürlüğü’nün hastane yöneticilerine soruşturma açılması sürecinde bir milletvekili ile görüşerek şifahi olarak durumu izah ettiği ve bir nevi onay aldığı iddiasını nasıl anlamalıyız?

* Başhekim ve yardımcıları görevde değilken hastanenin işleyişinde başka herhangi bir aksaklık oldu mu?

* Hastane yönetiminin geçmişte ve bugün sıkça şahit olduğumuz ‘tanıdık-referans bulma’ hastalığını tedavi ederek tıkır tıkır işleyen bir sistem oluşturma mücadelesinin bu soruşturmada bir etkisi olabilir mi? Veya hastane yönetiminin, halka sağlık hizmeti sunumunda personel üzerinde sıkı disiplin ihtiva eden bir anlayışı benimsemesinin yaşananlarda payı var mı?

* Bürokrasinin neden olduğu ve vatandaşa yansıyan problemler yaşandığında sorun çözücü olarak devreye girmek yerine, ‘Benim adamım olsun, ben yaptım oldu’ şeklindeki anlayışlarının memleketin sağlığına ne tür katkısı oluyor?

* Siyasetin yerel temsilcileri geçmiş dönemde hastaneden şikayetlerin ayyuka çıktığını hatırlıyorlar mı? Uzun süre başhekim atamasını yapamadıklarını unuttular mı? Dünü ve bugünü kıyasladıklarında bazı noksanlıklara rağmen sağlık hizmetlerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunun farkındalar mı?

Sorularrr, sorularrr… İdarenin rutin olarak başlattığı soruşturmasından bir şey çıkar veya çıkmaz bilemem. Burada önemli olan hastanenin birkaç yöneticisi hakkında soruşturma açılması değil, bu sorulara verilecek cevaplardır. 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın ‘sağlıkta siyaset yapan şifa bulmaz’ sözünü bu sütunlardan birkaç kez hatırlatmıştım. Ancak görünüyor ki, herkes bildiğini işliyor, biz de havanda su dövüp duruyoruz.

Mustafa Demirer-Habercim 19