2022 yılında verilecek ilave tediye 3. taksidi 4 Temmuz 2022 tarihinde, kalan yarısını ise 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı 23 Haziran tarihli resmi gazetede yayınlandı.

Resmi gazetede yayınlanan 6772 sayılı kanun kapsamına giren devlet kurumlarında çalışan işçilerin alacağı 2022 yılı ilave TEDİYE ödeme tarihleri belirlenmiş oldu.

19 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca Sağlık Bakanlığında görev yapan sürekli işçiler başta olmak üzere Kamu da istihdam edilen işçilerin tamamı 28 Ocak 2022 tarihinde 1. ilave tediye ödemelerini almışlardı. 

1874 Liralık 1. Taksit Ödemesi Yapılmıştı

1.874,20 TL tutarında ilk tediye ödemelerini 28 Ocak’ta alan işçiler, 29 Nisan'da 2. taksidi almışlardı. 2022 yılından 2 tediye ödemesi daha alacak olan işçilere ödenecek ilave tediye taksit tarihleri resmi gazetede yayımlandı.

3. Taksit Tediye Ödemesi 4 Temmuz'da

Kamuda çalışan sürekli işçilere 2022’de yapılacak ilave tediyenin 2. taksiti 29 Nisan 2022’de ödendi. Her yıl 13 günlük taksitler halinde toplam 52 günlük olarak verilen ilave tediye ödemeleri işçilere yatırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 19 Ocak tarihli karar gereğince ilk taksit ödemesi 29 Ocak tarihinde sürekli işçilerin hesaplarına yatırılmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi. Buna göre, 2022’de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak’ta ödendi, diğer yarısı ise 29 Nisan’da ödenmişti. 


Sağlık Bakanlığı İşçilerine 2 Bin 200 Liralık Tediye Ödeme Bordrosu - TIKLAYINIZ


Sağlık Bakanlığında Görevli 200 Bin İşçi Alacak!

Sağlık Bakanlığında görevli Bilgi işlem, Temizlik ve Güvenlik görevlilerinin yanı sıra Klinik destek elemanları ve diğer Tüm Kamuda görev yapan taşerondan kadroya alınan işçilere verilecek olan tediye ödemelernin kurban bayramına sayılı günler 4 Temmuz 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağı biliniyor. Yılın ikinci yarısında ödenecek tediye ödemelerinin ilki 4 Temmuz, kalan kısmı ise 16 Aralık 2022 tarihinde ödenerek 26 günlük ikinci kısmın da hesaplara geçirilmiş olacak.

Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için her yıl düzenli olarak 52 günlük tediye ödemeleri 4 taksit ile veriliyor. Her taksit sırasında 13 günlük olarak verilen ödemenin ilk taksiti 29 Ocak, ikinci taksidi 29 Nisan tarihinde verilmişti.

İlave Tediye Cumhurbaşkanlığı Kararı

Tediye ne demek? İlave Tediye Nedir?

Tediye kelime anlamı olarak "para, altın vb. bir şey verme, ödemesini yapma" anlamlarına gelmektedir. İşçilerin aldığı ilave tediye ise ek ödeme anlamına gelmektedir. İlave tediye nedir sorusunu araştıranlara cevaben;  6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve 696 KHK kapsamında görevli kamu işçilerine her yıl ödenen 52 günlük tediye ödemesi hüküm altına alınmıştı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin aldıkları bir hak olarak mevzuata girdi. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme her yıl 4 taksit halinde 13 gün üzerinden hesapanarak yapılmaktadır. 

2022 İlave Tediye Hangi Aylarda Ödenecek?

2022 yılında ödenecek olan ilave tediyelerin ödenmesine esas Kanun Maddesi 2022 İşçi İlave Tediye Gün Sayısı 2022 İlave  Tediye Ödeme Tarihleri
6772 sayılı Kanun 1. maddeUmumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. 13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır.6772 sayılı kanununun 1. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesi zorunludur.

Cumhurbakanlığı kararı ile ödenir 

28 Ocak ve 29 Nisan 2022'de ödendi.

6772 sayılı kanun 3. madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı

olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. (2)

13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır. 6772 sayılı kanununun 3. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesinde zorunluluk yoktur.kanun Maddesinde yapılabilir hükmü yer almaktadır.İlgili ödeme genel olarak yapılmaktadır.

Cumhurbakanlığı kararı ile ödenir 

4 Temmuz ve 16 Arlaık 2022'de ödenecek.

2022 Temmuz İlave Tediye Ödemesi Ne Zaman Yapılacak