Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

İşte zamlanan kalemler

Radyoloji, RT, Pet, lab. %60 zamlanırken kan ürünlerine %50, normal doğuma %60, yoğun bakım, nakil ve diğer paketlere %50 ve muayene ücretlerine de %50 oranında artış yapıldı. 

TEBLİĞ - Sayı : 32541 (Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KÜRÜME SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2. l.B-1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

Sut Ucretleri

a) Birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kuruma bildirilen, mesai saatlerinde aym gün randevusu dolu olan branşlarda, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında uzman hekimler tarafından mesai saatleri dışında sunulan poliklinik hizmetleri için EK-2/A Listesinde yer alan tutarların iki katı esas alınarak ödeme yapılır."

b) Üçüncü fıkrasında yer alan "EK-2/A-2 Listesinde" ibaresi "EK-2/A-2 ve EK-2/C Listelerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4.1.4 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan başvurunun sonucuna istinaden yapılan SUT düzenlemesi çerçevesinde kullanılması" ibaresi "başvuru tarihinden itibaren başvuru değerlendirilip sonuçlandırılıncaya kadar ilacın Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) endikasyonuna ilave edilen endikasyonda, Sağlık Bakanlığınca şahıs bazmda endikasyon dışı kullanım onayı olması" şeklinde değiştirilmiştir.

b) Beşinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Reçeteye yazılan ilacın miktarı, ambalaj boyutu dikkate alınarak toplamda 4 haftalık doza yetecek miktarda ise bu dozlar da bir aylık doz olarak kabul edilir."

ABD’li Doktorların 2024 Yılı Gelirleri Belli Oldu: Uzmanlık Alanlarına Göre Tablolu Paylaşım! ABD’li Doktorların 2024 Yılı Gelirleri Belli Oldu: Uzmanlık Alanlarına Göre Tablolu Paylaşım!

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4.2.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Madde başlığında yer alan "upadasitinib," ibaresinden soma gelmek üzere "abrositinib," ibaresi eklenmiştir.

b) 4.2.l.C numaralı alt madde başlığında yer alan "upadasitinib," ibaresinden soma gelmek üzere "abrositinib," ibaresi eklenmiştir.

c) 4.2.1.C-6 numaralı alt madde başlığında yer alan "upadasitinib" ibaresinden soma gelmek üzere ", abrositinib" ibaresi ve aynı alt maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

SGK SUT  İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı İÇİN TIKLAYINIZ